Randers amt, Djurs Nørre herred, Østergård gods (G288) 1754-1809

Alfabetisk navneliste og skifteuddrag til Østergård gods (G288), Djurs Nørre Herred 1754-1809

Stednavne : Allestrup, Brunmose, Fjellerup, Fjellerup Mølle, Hegedal, Løgholmgård, Nørager, Sangstrup, Skiffard, Skovgård, Thorsø, Vejlby, Voldby, Østergård, Østergårds Mark

Afdøde og Enke(mand), skifte nr.

Anders Bertelsen i Nørager 16
Anders Fugl 25 Se Maren Offersdatter i Nørager
Anders Hansen i Fjellerup 118
Anders Lassen 63 Se Anne Sørensdatter i Hegedal
Anders Ottesen i Vejlby 6
Anders Sørensen Lystrup i Voldby 70
Anders Sørensen Oldermand 44 Se Karen Jensdatter i Fjellerup
Anne Cathrine Eriksdatter 93 Se Rasmus Andersen i Sangstrup
Anne Cathrine Pedersdatter i Fjellerup 96
Anne Christensdatter i Vejlby 20
Anne Christensdatter Plovmand i Fjellerup 98
Anne Christophersdatter 26 Se Søren Krieg i Vejlby
Anne Hammers i Fjellerup 36
Anne Kirstine Jensdatter i Skiffard 55
Anne Lauridsdatter 38 Se Søren Nielsen i Fjellerup
Anne Marie Jensdatter 43 Se Jens Sørensen Møller i Fjellerup Mølle
Anne Marie Jensdatter i Fjellerup 112
Anne Marie Jensdatter i Fjellerup Mølle 50
Anne Marie Sørensdatter i Brunmose 37
Anne Marie Terkelsdatter i Skovgård 60
Anne Olesdatter fra Laden i Glesborg sogn opholdt sig i Fjellerup 17
Anne Pedersdatter 6 Se Anders Ottesen i Vejlby
Anne Pedersdatter 64 Se Jens Jensen Hjulmand i Fjellerup
Anne Pedersdatter i Fjellerup 77
Anne Sørensdatter 102 Se Rasmus Terkelsen i Thorsø
Anne Sørensdatter 41 Se Jens Pedersen Smed i Fjellerup
Anne Sørensdatter 88 Se Søren Lauridsen Bager i Thorsø
Anne Sørensdatter i Hegedal 63

Birthe Cathrine Nielsdatter i Fjellerup 119
Birthe Christensdatter 117 Se Peder Bjerre i Fjellerup
Birthe Christensdatter 76 Se Christian Snack Snedker i Fjellerup
Birthe Clemensdatter i Vejlby 3
Birthe Jensdatter 86 Se Jens Nielsen Laag i Fjellerup
Birthe Nielsdatter i Fjellerup 46
Birthe Nielsdatter i Fjellerup 62
Bodil Jensdatter 53 Se Jens Jensen Smed i Skiffard i Tøstrup sogn
Bodil Jensdatter 72 Se Jørgen Sørensen Smed i Skiffard
Bodil Jørgensdatter 4 Se Jens Nielsen Puus i Nørager
Bodil Nielsdatter i Fjellerup 42
Bodil Sørensdatter 56 Se Jens Caspersen i Fjellerup
Bøje Jacobsen 52 Se Maren Jacobsdatter i Sangstrup i Voldby sogn

Cathrine Frederiksdatter 69 Se Niels Rasmussen Greve i Thorsø
Cathrine Frederiksdatter i Thorsø 83
Christen Eilert i Nørager 22
Christen Fisker i Fjellerup 108
Christen Guldbrandsen 90 Se Pernille Marie Pedersdatter i Fjellerup
Christen Jensen Guldbrandsen 61 Se Johanne Nielsdatter i Fjellerup
Christen Pedersen Degn 57 Se Marie Jørgensdatter i Fjellerup
Christen Pedersen Nørgård i Fjellerup 15
Christen Sørensen Plovmand i Hegedal 68
Christen Terkelsen i Fjellerup 87
Christian Snack Snedker i Fjellerup 76

Dorthe Frandsdatter i Fjellerup 118
Dorthe Jensdatter i Fjellerup 59
Dorthe Kirstine Simonsdatter 109 Se Søren Jensen Bjerre i Fjellerup
Dorthe Sørensdatter 19 Se Jens Terkelsen i Fjellerup

Else Stephansdatter 14 Se Jacob Jepsen skytte i Fjellerup
Eskild Pedersen landsoldat i Voldby 78
Esther Sørensdatter 31 Se Jesper Olufsen i Nørager

Gertrud Nielsdatter i Fjellerup 107

Hans Christian Lassen Hinnerup smed 119 Se Birthe Cathrine Nielsdatter i Fjellerup
Hans Christiansen Post i Fjellerup 10
Hans Nielsen 29 Se Karen Christensdatter i Fjellerup
Hans Nielsen Østermand i Løgholmgård 105
Hans Pedersen i Brunmose 13
Henrik Christiansen i Fjellerup 85

Inger Hansdatter 48 Se Peder Nielsen Skytte skovfoged på Østergård
Inger Hansdatter i Fjellerup 66
Inger Lauridsdatter 47 Se Ludvig Podenfant i Fjellerup

Jacob Jepsen skytte i Fjellerup 14
Jens Andersen Plovmand 62 Se Birthe Nielsdatter i Fjellerup
Jens Bødker 39 Se Mette Jensdatter i Fjellerup
Jens Caspersen i Fjellerup 56
Jens Christensen Bødker i Fjellerup 82
Jens Christensen Plovmand i Fjellerup 40
Jens Guldbrand 96 Se Anne Cathrine Pedersdatter i Fjellerup
Jens Guldbrandsen 33 Se Karen Christensdatter i Fjellerup
Jens Hansen Krause 116 Se Wilhelmine Bernhardsdatter Hesse på Østergårds Mark
Jens Jensen 51 Se Kirsten Rasmusdatter Bregård i Fjellerup Mølle
Jens Jensen Bertelsen i Fjellerup 32
Jens Jensen Hjulmand i Fjellerup 64
Jens Jensen Smed i Skiffard i Tøstrup sogn 53
Jens (Niels?) Jensen i Fjellerup 9
Jens Nielsen Laag i Fjellerup 86
Jens Nielsen Puus i Nørager 4
Jens Pedersen Rug 30 Se Maren Jensdatter i Brunmose
Jens Pedersen Rug 37 Se Anne Marie Sørensdatter i Brunmose
Jens Pedersen Smed i Fjellerup 41
Jens Sørensen 50 Se Anne Marie Jensdatter i Fjellerup Mølle
Jens Sørensen Møller i Fjellerup Mølle 43
Jens Terkelsen 66 Se Inger Hansdatter i Fjellerup
Jens Terkelsen 92 Se Karen Jensdatter i Fjellerup
Jens Terkelsen i Fjellerup 19
Jesper Olufsen i Nørager 31
Johanne Jensdatter Krogs 104 Se Rasmus Krog i Fjellerup
Johanne Nielsdatter i Fjellerup 61
Jørgen Iversen i Nørager 2
Jørgen Sørensen Smed i Skiffard 72

Karen Christensdatter i Fjellerup 29
Karen Christensdatter i Fjellerup 33
Karen Hansdatter 35 Se Søren Østergård i Fjellerup
Karen Hansdatter i Fjellerup 111
Karen Jensdatter i Fjellerup 44
Karen Jensdatter i Fjellerup 92
Karen Lauridsdatter 24 Se Niels Mikkelsen i Vejlby
Karen Nielsdatter 23 Se Peder Skomager i Nørager
Karen Nielsdatter 85 Se Henrik Christiansen i Fjellerup
Karen Nielsdatter i Brunmose 21
Karen Sørensdatter 28 Se Peder Espensen i Allestrup
Karen Sørensdatter 97 Se Søren Pedersen Dolmer i Voldby
Karen Sørensdatter i Fjellerup 99
Kirsten Christensdatter 18 Se Rasmus Olesen i Fjellerup
Kirsten Jensdatter 15 Se Christen Pedersen Nørgård i Fjellerup
Kirsten Lauridsdatter i Fjellerup 12
Kirsten Marie Malmø i Fjellerup 79
Kirsten Nielsdatter 2 Se Jørgen Iversen i Nørager
Kirsten Nielsdatter 22 Se Christen Eilert i Nørager
Kirsten Nielsdatter i Fjellerup 67
Kirsten Nielsdatter Waanin i Fjellerup 81
Kirsten Pedersdatter 103 Se Niels Christensen i Fjellerup
Kirsten Pedersdatter i Voldby 106
Kirsten Rasmusdatter 58 Se Laurids Pedersen i Sangstrup
Kirsten Rasmusdatter Bregård i Fjellerup Mølle 51
Kirsten Rasmusdatter i Allestrup 27
Kirsten Simonsdatter 70 Se Anders Sørensen Lystrup i Voldby
Kirsten Stephensdatter 54 Se Peder Sørensen i Hegedal
Kirsten Stephensdatter 91 Se Mogens Sørensen Krause i Hegedal
Kirsten Stephensdatter i Hegedal 95

Laurids Andersen 99 Se Karen Sørensdatter i Fjellerup
Laurids Pedersen i Sangstrup 58
Laurids Sørensen Hougård 112 Se Anne Marie Jensdatter i Fjellerup
Laurids Sørensen Østermand 67 Se Kirsten Nielsdatter i Fjellerup
Lucia Hansdatter Østergård 73 Se Søren Nielsen Ladefoged i Fjellerup
Lucia Hansdatter Østergård i Fjellerup 75
Ludvig Podenfant i Fjellerup 47

Malene Jellesdatter 8 Se Niels Mortensen i Fjellerup
Maren Andersdatter 32 Se Jens Jensen Bertelsen i Fjellerup
Maren Jacobsdatter i Sangstrup i Voldby sogn 52
Maren Jensdatter 1 Se Niels Christensen Skovgård i Nørager
Maren Jensdatter 101 Se Peder Andersen i Fjellerup Mølle
Maren Jensdatter 13 Se Hans Pedersen i Brunmose
Maren Jensdatter i Brunmose 30
Maren Jensdatter i Fjellerup 11
Maren Jensdatter i Fjellerup 65
Maren Jensdatter i Fjellerup 94
Maren Jørgensdatter 40 Se Jens Christensen Plovmand i Fjellerup
Maren Nielsdatter 100 Se Niels Pedersen Godske i Fjellerup
Maren Offersdatter i Nørager 25
Maren Rasmusdatter Se Rasmus Andersen Plovmand i Fjellerup
Maren Rasmusdatter 108 Se Christen Fisker i Fjellerup
Margrethe Christensdatter 10 Se Hans Christiansen Post i Fjellerup
Margrethe Hansdatter 105 Se Hans Nielsen Østermand i Løgholmgård
Margrethe Pedersdatter 115 Se Poul Andersen Juel på Østergårds Mark
Marie Andersdatter i Fjellerup 74
Marie Jensdatter 87 Se Christen Terkelsen i Fjellerup
Marie Jørgensdatter i Fjellerup 57
Marie Lisbeth Jensdatter 82 Se Jens Christensen Bødker i Fjellerup
Mathias Mahler i Vejlby 34
Mette Andersdatter 78 Se Eskild Pedersen landsoldat i Voldby
Mette Christensdatter i Fjellerup 113
Mette Jensdatter i Fjellerup 39
Mette M. Mortensdatter 34 Se Mathias Mahler i Vejlby
Mette Nielsdatter 68 Se Christen Sørensen Plovmand i Hegedal
Mette Rasmusdatter 16 Se Anders Bertelsen i Nørager
Mette Rasmusdatter 9 Se Niels (Jens?) Jensen i Fjellerup
Mette Thomasdatter Biering jomfru i Fjellerup 89
Mette Villumsdatter i Fjellerup 80
Mogens Sørensen Krause 95 Se Kirsten Stephensdatter i Hegedal
Mogens Sørensen Krause i Hegedal 91

Niels Christensen i Fjellerup 103
Niels Christensen Skovgård i Nørager 1
Niels Ibsen i Fjellerup 114
Niels Jensen Bødker i Fjellerup 7
Niels (Jens?) Jensen i Fjellerup 9
Niels Mikkelsen i Vejlby 24
Niels Mortensen i Fjellerup 8
Niels Nielsen Kjeldsen 20 Se Anne Christensdatter i Vejlby
Niels Pedersen Godske 77 Se Anne Pedersdatter i Fjellerup
Niels Pedersen Godske i Fjellerup 100
Niels Rasmussen 83 Se Cathrine Frederiksdatter i Thorsø
Niels Rasmussen Bondrup i Skiffard 71
Niels Rasmussen Greve i Thorsø 69
Niels Waanin 59 Se Dorthe Jensdatter i Fjellerup

Peder Andersen i Fjellerup Mølle 101
Peder Andersen Krog i Vejlby 5
Peder Bjerre i Fjellerup 117
Peder Espensen i Allestrup 28
Peder Munck 113 Se Mette Christensdatter i Fjellerup
Peder Møller 107 Se Gertrud Nielsdatter i Fjellerup
Peder Nielsen Laag 74 Se Marie Andersdatter i Fjellerup
Peder Nielsen Skytte skovfoged på Østergård 48
Peder Pedersen Røn 111 Se Karen Hansdatter i Fjellerup
Peder Rasmussen Skomager 12 Se Kirsten Lauridsdatter i Fjellerup
Peder Skomager i Nørager 23
Peder Sørensen i Hegedal 54
Peder Sørensen Skomager 46 Se Birthe Nielsdatter i Fjellerup
Pernille Marie Pedersdatter i Fjellerup 90
Poul Andersen Juel på Østergårds Mark 115

Rasmus Andersen i Sangstrup 93
Rasmus Andersen Plovmand 65 Se Maren Jensdatter i Fjellerup
Rasmus Andersen Plovmand i Fjellerup 84
Rasmus Nielsen Krog i Fjellerup 104
Rasmus Olesen i Fjellerup 18
Rasmus Terkelsen i Thorsø 102

Svane Jomfru i Fjellerup 49
Søren Andersen Krog 3 Se Birthe Clemensdatter i Vejlby
Søren Bager 106 Se Kirsten Pedersdatter i Voldby
Søren Jensen Bjerre i Fjellerup 109
Søren Krieg i Vejlby 26
Søren Lauridsen Bager i Thorsø 88
Søren Lauridsen Bagger i Voldby 110
Søren Nielsen i Fjellerup 38
Søren Nielsen Ladefoged 75 Se Lucia Hansdatter Østergård i Fjellerup
Søren Nielsen Ladefoged i Fjellerup 73
Søren Nielsen Østergård i Fjellerup 35
Søren Pedersen Dolmer i Voldby 97
Søren Sørensen Kruse 60 Se Anne Marie Terkelsdatter i Skovgård
Søren Sørensen Plovmand i Fjellerup 80

Thomas Sørensen 42 Se Bodil Nielsdatter i Fjellerup
Thomas Sørensen i Fjellerup 45

Villads Jensen Snedker 79 Se Kirsten Marie Malmø i Fjellerup
Villads Snedker 11 Se Maren Jensdatter i Fjellerup

Wilhelmine Bernhardsdatter Hesse på Østergårds Mark 116

Ytte Jensdatter 114 Se Niels Ibsen i Fjellerup


Skifteuddrag Østergård gods (G288) skifter, Djurs Nørre Herred 1754-1809

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Person-og stednavne er standardiserede så vidt muligt.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Der er ikke læst korrektur.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere/tilsynsværge
g.m.: gift med
LV: lavværge/lavværger

Stednavne : Allestrup, Brunmose, Fjellerup, Fjellerup Mølle, Hegedal, Løgholmgård, Nørager, Sangstrup, Skiffard, Skovgård, Thorsø, Vejlby, Voldby, Østergård, Østergårds Mark

1 Niels Christensen Skovgård i Nørager 12.12.1754 fol. 2b
E: Maren Jensdatter LV: Christen Skrædder, M. Andersen B: Jens 18, Kirsten 21, Gertrud 15, Nille Marie 5. Afdøde døde i 1749 på et fartøj ud for Helsingør, ved første listning nævnes børnene Bodil 6, Mette Margrethe 4.

2 Jørgen Iversen i Nørager 2.4.1755 fol. 4b
E: Kirsten Nielsdatter B: Niels 16, Mads 13, Maren 22

3 Birthe Clemensdatter i Vejlby 4.4.1755 fol. 5a
E: Søren Andersen Krog B: Anders 12, Anne Kirstine 4, Kirsten 1½ FM: Søren Jensen Sparre

4 Jens Nielsen Puus i Nørager 21.3.1755 fol. 6a
E: Bodil Jørgensdatter. Af forrige ægteskab B: Hans 32 i Tustrup på Løvenholm gods, Niels 26 i Tustrup, Maren g.m Jens Bertelsen i Kochegård på Løvenholm gods, død 2B: Niels 9, Christen 7, Karen g.m. Søren Madsen i Tustrup, Anne 28 i Kochegård, Birthe 17 i Kochegård

5 Peder Andersen Krog i Vejlby 1.7.1755 fol. 9b
A: broder Søren Andersen Krog i Vejlby, broder Rasmus Andersen Krog i Vivild, død 4B: Anders skrædder og skomager i Haderslev, død, ingen arvinger, Anne g.m. Jens Lassen i Store Sjørup på Hevringholm gods, Karen g.m. Thomas Kræmmer i Vivild på Løvenholm gods, Maren g.m. Christen Jensen Skrædder i Vivild på Hevringholm gods, broder Mogens Andersen Krog i Vivild, død 3B: Anders i Vivild, Maren g.m. Jens Andersen Staunum i Vivild på Hevringholm gods, Anne g.m. Mikkel Pedersen Halling i Vivild på Hevringholm gods, død 2B: døtre, søster Birthe Andersdatter Krog g.m. Thomas Mortensen i Hollandsbjerg på Stenalt gods, død 3B: Morten i Øster Alling, Anders i Vejlby, Niels i Nørager

6 Anders Ottesen i Vejlby 15.7.1756 fol. 16a
E: Anne Pedersdatter A: moder Kirsten Sørensdatter hos Hans Skrædder i Gjesing, søster Else Ottesdatter g.m. Hans Skrædder i Gjesing, søster Karen Ottesdatter i Vejlby, søster Anne Ottesdatter i Kjærsgård, halvsøster Else Ottesdatter g.m. Isak Røg i Gjesing, halvsøster Maren Ottesdatter g.m. Peder Fugl i Nørager

7 Niels Jensen Bødker i Fjellerup 24.5.1757 fol. 16b
A: søster Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Rasmussen Skåning i Fjellerup, død 2B: Jens i Emmedsbo på Scheel gods, Johanne g.m. Peder Jensen Villadsen i Fjellerup. Broder Søren Jensen i København, sejlede på Island, død 3B: Birthe Marie g.m. Mathias Skrædder i Lille Kongensgade i København som er død, derefter g.m. Claus Skrædder, død 2 sønner og 1 datter, Johanne g.m. Claus Iversen kongl. udrider på Amager, Marie tjener Grev Danneskjold nu i Århus

8 Niels Mortensen i Fjellerup 14.6.1759 fol. 18b
E: Malene Jellesdatter LV: Niels Jørgensen i Tørslev B: Jelle 2, Anne 7 FM: farbroder Peder Mortensen

9 Niels (Jens?) Jensen i Fjellerup 5.1759 fol. 19a
E: Mette Rasmusdatter LV: Søren Nielsen B: Jens 20, Birgitte g.m. Jens Nielsen i Fjellerup, Kirsten g.m Christen Nørgård i Fjellerup, Søren 15. Afdødes fornavn usikkert, da børnene kaldes både Nielsen og Jensen. Se skifte nr. 15

10 Hans Christiansen Post i Fjellerup 27.11.1760 fol. 20b
E: Margrethe Christensdatter LV: Birkedommer Bang i Vivild A: søster Anne Cathrine Christiansdatter g.m. Mads Nielsen i Mejlby, søster Karen Christiansdatter g.m. Jens Jensen i Mejlby ved søn Christian Jensen

11 Maren Jensdatter i Fjellerup 24.12.1760 fol. 21b
E: Villads Snedker A: Søskendebørn, Kirsten Andersdatter i Tøstrup, Anne i Skiffard, Peder i Skiffard

12 Kirsten Lauridsdatter i Fjellerup 26.1.1761 fol. 22a
E: Peder Rasmussen Skomager B: Christen bortrømt, Niels 20 på Kjærgård, Jacob 12 FM: Peder Rug i Fjellerup Af forrige ægteskab B: Laurids Andersen

13 Hans Pedersen i Brunmose 8.6.1761 fol. 23b
E: Maren Jensdatter LV: Niels Rasmussen i Marie Magdalene B: Peder 9, Karen 6 FM: Afdødes søskendebarn Poul Andersen i Allestrup Enkens broder Niels Jensen nævnt. Se skifte nr. 21 og 30.

14 Jacob Jepsen skytte i Fjellerup 30.9.1760 fol. 26a
E: Else Stephansdatter LV: Christian Garp i Fjellerup B: Jacobine nyfødt døbt i Ellinge sogn på Fyn. Afdødes fader Jep Mortensen i Vilslev ved Ribe på Kjærgård gods og søster Birthe Jepsdatter nævnt.

15 Christen Pedersen Nørgård i Fjellerup 18.3.1761 fol. 31b
E: Kirsten Jensdatter LV: Jens Caspersen i Fjellerup, Christen Bering præst B: Christen nyfødt som døde. Af forrige ægteskab B: Maren FM: farbroder Peder Pedersen Nørgård i Ulstrup i Grenå. Se skifte nr. 9

16 Anders Bertelsen i Nørager 18.5.1762 fol. 37a
E: Mette Rasmusdatter LV: Jens Jacobsen Malling i Nørager B: Jens 19, Mette 22, Mogens 6, Karen 17 FM: farbror Søren Jensen Kirkegård i Nørager

17 Anne Olesdatter fra Laden i Glesborg sogn opholdt sig i Fjellerup 24.8.1762 fol. 38b
B: Peder Rasmussen, død B: Anne Pedersdatter g.m. Jen Jensen Hjulmand i Fjellerup Afdødes steddatter Anne Cathrine Pedersdatter i Laden i Glesborg sogn med stedfader Søren Sørensen Møller FM: Jens Christensen Bødker i Fjellerup [Jeg kan ikke helt forstå familiesammenhængen !]

18 Rasmus Olesen i Fjellerup 28.9.1762 fol. 39 a
E: Kirsten Christensdatter LV: Niels Christensen B: Niels soldat

19 Jens Terkelsen i Fjellerup 20.11.1762 fol. 39b
E: Dorthe Sørensdatter LV: Jens Caspersen i Fjellerup B: Anders 20, Terkel 17, Søren 14, Peder 8, Jens 6 FM: Peder Rug i Fjellerup

20 Anne Christensdatter i Vejlby 12.3.1763 fol. 41a
E: Niels Nielsen Kjeldsen B: Niels Christian 18, Mette Marie 17 FM: fætter Søren Jensen Sparre i Vejlby

21 Karen Nielsdatter i Brunmose 26.3.1763 fol. 42b
Enke efter [Peder Rasmussen Hiasen] B: Hans Pedersen i Brunmose, død 2B: Peder 8, Karen 5 FM: stedfader Jens Pedersen Rug i Brunmose, Rasmus Pedersen 38 i København, Esben Pedersen i Vejlby, død 2B: Karen 7, Esben 5 FM: farbroder Rasmus Pedersen Byssing, Niels Pedersen 28 i Allestrup, Christopher Pedersen 26 i København, Rasmus Pedersen Byssing 26 i Allestrup, Christen Pedersen 25 i Allestrup, Kirsten Pedersdatter 20 i Kjærgård FM: Poul Andersen i Allestrup. Se skifte nr. 13.

22 Christen Eilert i Nørager 2.4.1763 fol. 44b
E: Kirsten Nielsdatter LV: Christen Nielsen Skrædder i Nørager B: Maren 30 g.m. Jens Nielsen stolemager som er rømt LV: Adam Mortensen, Mette g.m. Rasmus Rasmussen, Birthe vides ikke hvor

23 Peder Skomager i Nørager 2.4.1763 fol. 46a
E: Karen Nielsdatter LV: Niels Pedersen Blom B: Niels ½ FM: Adam Mortensen i Nørager

24 Niels Mikkelsen i Vejlby 14.4.1763 fol. 46a
E: Karen Lauridsdatter LV: Søren Andersen B: Mette 30, Birthe g.m. Rasmus Sørensen i Fausing, Anne 27, Karen 22 FM: Mathias Christensen Moiler?

25 Maren Offersdatter i Nørager 13.9.1762 fol. 46b
E: Anders Fugl B: Offer 24, Eilert 16 FM: Adam Mortensen i Nørager

26 Søren Krieg i Vejlby 6.6.1763 fol. 47a
E: Anne Christophersdatter LV: broder Rasmus Christophersen staldkarl på Estrup Af forrige ægteskab B: Anders 19, Anne Kirstine 11, Kirsten 10 FM: Søren Jensen Sparre i Vejlby

27 Kirsten Rasmusdatter i Allestrup 2.8.1763 fol. 49a
B: Peder Espensen i Allestrup som døde, Thomas Espensen i Århus, Søren Espensen i Sundby i Vendsyssel, Sara Espensdatter g.m. Thomas Jørgensen i Vilstrup, Johanne Espensdatter g.m. Niels Jacobsen i Skarresø Skovhus, død 3B: Jacob Nielsen i København, Maren Nielsdatter g.m. Søren Bassesen i Thorsager, Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Skrejrup

28 Peder Espensen i Allestrup 2.8.1763 fol. 49b
E: Karen Sørensdatter LV: Morten Andersen A: Thomas Espensen i Århus, Søren Espensen i Sundby i Vendsyssel, Sara Espensdatter g.m. Thomas Jørgensen i Vilstrup, Johanne Espensdatter g.m. Niels Jacobsen i Skarresø Skovhus, død 3B: Jacob Nielsen i København, Maren Nielsdatter g.m. Søren Bassesen i Thorsager, Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Skrejrup

29 Karen Christensdatter i Fjellerup 14.9.1763 fol. 50a
E: Hans Nielsen Af forrige ægteskab B: Christen 5, Birgitte 3 FM: Jens Smed i Fjellerup

30 Maren Jensdatter i Brunmose 19.9.1763 fol. 51b
E: Jens Pedersen Rug Af forrige ægteskab med Hans Pedersen B: Peder 14, Karen 8 FM: morbroder Niels Jensen på Hevringholm gods, Poul Andersen i Allestrup. Se skifte nr. 13

31 Jesper Olufsen i Nørager 30.10.1763 fol. 53a
E: Esther Sørensdatter LV: fader Søren Jensen Bertelsen i Kirkegård B: Anne Cathrine 16, Sophie 18, Anne 15, Maren 12 FM: Adam Mortensen i Nørager

32 Jens Jensen Bertelsen i Fjellerup 16.10.1763 fol. 53b
E: Maren Andersdatter LV: trolovede Peder Nielsen B: Jens Jensen 22 FM: Søren Nielsen i Fjellerup. Afdøde er død for nogen tid siden.

33 Karen Christensdatter i Fjellerup 8.5.1764 fol. 54a
E: Jens Guldbrandsen B: Christen i Fjellerup, Anne Cathrine g.m. Christen Caspersen i Ulstrup, Margrethe tjener på Østergård, Guldbrand, død B: Jens 14 FM: Jens Pedersen Smed i Fjellerup

34 Mathias Mahler i Vejlby 4.7.1763 fol. 55b
E: Mette M. Mortensdatter LV: Jens Jensen Bødker i Vejlby A: Sr. Hald kapellan i Ørsted, Rasmus Hansen Møller i Pederstrup, Rasmus Smed i Pederstrup, flere arvinger Tilsyn Søren Jensen Sparre i Vejlby

35 Søren [Nielsen] Østergård i Fjellerup 2.11.1764 fol. 60b
E: Karen Hansdatter LV: Niels Christensen skoleholder i Fjellerup B: Niels 4 FM: farbroder Hans Nielsen Østermand i Fjellerup. Se skifte nr. 111.

36 Anne Hammers i Fjellerup 19.7.1765 fol. 62a
I Niels Hammers hus

37 Anne Marie Sørensdatter i Brunmose 28.9.1765 fol. 62a
E: Jens Pedersen Rug B: Maren 5 uger FM: morfader Søren Pedersen i Drammelstrup

38 Søren Nielsen i Fjellerup 29.8.1766 fol. 62b
E: Anne Lauridsdatter LV: Peder Jensen Rug i Fjellerup A: broderbørn, tilsynsværge Søren Sørensen Back i Fjellerup

39 Mette Jensdatter i Fjellerup 18.4.1767 fol. 64b
E: Jens Bødker B: Maren 31, Nille 29, Inger 26, Anne Marie 24 FM: Jens Caspersen i Fjellerup

40 Jens Christensen Plovmand i Fjellerup 29.8.1767 fol. 65b
E: Maren Jørgensdatter LV: Thomas Sørensen i Fjellerup B: Hans Jørgen 1 ¼ FM: Jens Andersen Plovmand i Fjellerup. Afdødes søster Kirsten Christensdatter nævnt.

41 Jens Pedersen Smed i Fjellerup 23.1.1768 fol. 68a
E: Anne Sørensdatter LV: Søren Nielsen Ladefoged i Fjellerup B: Dorthe Cathrine 26 FM: Christen Jensen Guldbrand

42 Bodil Nielsdatter i Fjellerup 25.1.1769 fol. 69b
E: Thomas Sørensen B: Niels 10, Maren18, Anne Kirstine 14 FM: morbroder Jens Nielsen Sødring i Tustrup

43 Jens Sørensen Møller i Fjellerup Mølle 10.3.1769 fol. 71a
E: Anne Marie Jensdatter LV: Morten Andersen i Rise Mølle B: Jens 15 FM: Severin Svendsen i Bryndstrup Mølle. Afdødes svoger Anders Stisen i Grenå nævnt.

44 Karen Jensdatter i Fjellerup 5.5.1769 fol. 75b
E: Anders Sørensen Oldermand A: moder Else Handskemagers

45 Thomas Sørensen i Fjellerup 9.1769 fol. 76b
B: Maren trolovet med Peder Olesen som fæster

46 Birthe Nielsdatter i Fjellerup 25.9.1770 fol. 78a
E: Peder Sørensen Skomager B: Søren 36 i Fjellerup, Niels 34 smed i Høbjerg på Katholm gods, Nille g.m. Niels Skrædder i Glesborg, Anne 33 tjener en brændevinsmand i København

47 Ludvig Podenfant i Fjellerup 15.10.1770 fol. 79a
E: Inger Lauridsdatter LV: Peder Pedersen Rug B: Peder 30 sadelmager i Randers, Frederik 26 horsskærer i København, Ferdinand 20 dragon i Randers, Wilhelm 24 dragon i Fredericia, Margrethe 18 tjener i København, Marie Kirstine 15 i Fjellerup FM: Søren Nielsen Ladefoged

48 Peder Nielsen Skytte skovfoged på Østergård 21.11.1770 fol. 81a
E: Inger Hansdatter LV: Jens Pedersen i Skovgård B: Inger Cathrine 20 uger FM: Hans Nielsen Østermand i Fjellerup Af forrige ægteskab B: Niels i Petersborg, Hans, Ole 20, Mette alle i København. Se skifte nr. 66.

49 Jomfru Svane i Fjellerup 14.8.1769 fol. 84a
Logerede hos Hans Møllers enke Dorthe Mortensdatter LV: Morten Andersen i Nymølle A: Kammerråd Svane i København, Etatsråd Sevels søn i København, broderdatter i Tronhjem stift, søsterdatter i Hiellingen i Ribe stift. Tilsyn Søren Nielsen ladefoged i Fjellerup

50 Anne Marie Jensdatter i Fjellerup Mølle 25.6.1771 fol. 89a
Enke efter Jens Sørensen B: Jens 17 FM: svoger Thomas Christensen Møller i Brønstrup, farbror Svend Sørensens søn Søren Svendsen i Brønstrup Mølle. Afdødes trolovede Jacob Hjort nævnt

51 Kirsten Rasmusdatter Bregård i Fjellerup Mølle 25.6.1771 fol. 100
Logerende, enke efter Jens Jensen i Fjellerup Mølle B: Anne Marie Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Fjellerup Mølle, død 1B: Jens, Anne Jensdatter g.m. Søren Jensen Møller brændevinsmand i København

52 Maren Jacobsdatter i Sangstrup i Voldby sogn 11.7.1772 fol. 100b
E: Bøje Jacobsen B: Maren 6, FM: morbroder Peder Jacobsen i Sangstrup

53 Jens Jensen Smed i Skiffard i Tøstrup sogn 12.12.1772 fol. 101a
E: Bodil Jensdatter LV: Hans Bang degn i Tøstrup B: Anne Kirstine 1 FM: morbroder Niels Jensen Bødker i Knie Af forrige ægteskab med Anne Nielsdatter B: Jens 18 FM: morbror Jens Nielsen Hausk i Ramten Mølle

54 Peder Sørensen i Hegedal 18.1.1773 fol. 102b
E: Kirsten Stephensdatter LV: Søren Nielsen Ladefoged i Fjellerup B: Søren 22 bortløben, Anne Marie tjener i København, Niels 14, Hans 8, Nille Marie FM: Hans Østermand i Fjellerup, Søren Sørensen Back i Fjellerup. Af forrige ægteskab med Nille Marie Sørensdatter B: Maren g.m. Jens Hansen i Udby på Holbækgård gods. Se skifte nr. 91.

55 Anne Kirstine Jensdatter i Skiffard 4.8.1773 fol. 105a
1 år, datter af afdøde Jens Jensen Smed. A: moder Bodil Jensdatter LV: Hans Bang degn i Tøstrup, halvbroder Jens Jensen FM: Niels Jensen i Knie

56 Jens Caspersen i Fjellerup 5.5.1773 fol. 105b
E: Bodil Sørensdatter LV: Jens Andersen Plovmand i Fjellerup B: Christen 30 rømt for 14 år siden måske i Holland FM: Søren Nielsen Ladefoged i Fjellerup A: søster Anne g.m. Anders Grisk?, søster Anne Cathrine g.m. Søren Back? i Hytten?, broder Jens Caspersen, broder Casper Caspersen, broder Peder Caspersen

57 Marie Jørgensdatter i Fjellerup 5.5.1774 fol. 107b
E: Christen Pedersen Degn B: Peder 3

58 Laurids Pedersen i Sangstrup 24.7.1775 fol. 108a
E: Kirsten Rasmusdatter LV: Jørgen Leomann Rygård degn A: broder Daniel Pedersen, broder Jens Pedersen begge i Sangstrup på Scheel gods. Enkens søn Rasmus Andersen som var i København fæster.

59 Dorthe Jensdatter i Fjellerup 25.8.1777 fol. 109a
E: Niels Waanin B: Kirsten 17, Christiane 3. Se skifte nr. 81.

60 Anne Marie Terkelsdatter i Skovgård 4.3.1778 fol. 109b
E: Søren Sørensen Kruse B: Terkel 12, Søren 8, Karen 2

61 Johanne Nielsdatter i Fjellerup 25.4.1778 fol. 112b
E: Christen Jensen Guldbrandsen B: Dorthe Cathrine 19 Af forrige ægteskab B: Peder Lauridsen 32 tjener på Løvenholm, Slegfredbarn Niels Pedersen 43 ophold ukendt

62 Birthe Nielsdatter i Fjellerup 20.11.1779 fol. 114a
E: Jens Andersen Plovmand B: Niels 27 på Sjælland, Jens 24, Birthe 22, Maren 18 FM: farbroder Rasmus Andersen Plovmand i Fjellerup

63 Anne Sørensdatter i Hegedal 22.2.1780 fol. 117a
E: Anders Lassen Af forrige ægteskab B: Marie Jensdatter g.m. Niels Nielsen Godske i Fjellerup

64 Jens Jensen Hjulmand i Fjellerup 13.2.1780 fol. 118b
E: Anne Pedersdatter LV: Laurids Andersen Slagter i Fjellerup B: Rasmus 10, Peder 5, Mette 18, Anne Marie 8 FM: Jens Nielsen Vestergård

65 Maren Jensdatter i Fjellerup 21.5.1781 fol. 120b
E: Rasmus Andersen Plovmand B: Birgitte Marie 18, Jens 16, Maren 14, Anders 11 FM: Jens Sørensen i Fjellerup. Se skifte nr. 84.

66 Inger Hansdatter i Fjellerup 6.6.1781 fol. 132b
E: Jens Terkelsen B: Anne Kirstine 7, Marie 5, søn ¾ Af forrige ægteskab med Peder Nielsen Skytte B: Inger Cathrine 11. FM: Niels Pedersen Godske. Se skifte nr. 48 og 83.

67 Kirsten Nielsdatter i Fjellerup 1.10.1781 fol. 135a
Enke efter Laurids Sørensen Østermand B: Rasmus rømt for 11 år siden, Hans 22, Dorthe 24 FM: Jens Guldbrandsen

68 Christen Sørensen Plovmand i Hegedal 20.2.1782 fol. 135b
E: Mette Nielsdatter LV: Søren Ladefoged i Fjellerup B: Birgitte 16 tjener på Østergård, Niels 22 landsoldat, Jens 15, Laurids 13 FM: morbroder Terkel Nielsen

69 Niels Rasmussen Greve i Thorsø 10.6.1782 fol. 142a
E: Cathrine Frederiksdatter LV: Rasmus Lauridsen Bager i Thorsø B: Ellen Kirstine malkepige på Østergård FM: farbroder Jens Rasmussen Greve i Lystrup på Løvenholm gods. Se skifte nr. 83.

70 Anders Sørensen Lystrup i Voldby 15.6.1782 fol. 143b
E: Kirsten Simonsdatter LV: Søren Pedersen Neygård i Voldby B: Søren 16 FM: Anders Sørensen i Voldby

71 Niels Rasmussen Bondrup i Skiffard 30.6.1783 fol. 147b
Enkemand B: Anders som har fæstet, Rasmus tjener, Anne g.m. Clemen Sørensen i Nimtofte, Maren g.m. Søren Lauridsen Ladefoged ved Kattrup på Sjælland

72 Jørgen Sørensen Smed i Skiffard 5.1.1784 fol. 148b
E: Bodil Jensdatter LV: Bang B: Jens, Kirsten FM: Niels Jensen i Knie

73 Søren Nielsen Ladefoged i Fjellerup 3.10.1783 fol. 151a
E: Lucia Hansdatter Østergård LV: Laurids Slagter i Fjellerup A: broder Jens Nielsen i Skjød på Bidstrup gods, død 3 børn, broder Jørgen Nielsen i Granslev på Bidstrup gods

74 Marie Andersdatter i Fjellerup 5.5.1784 fol. 158a
E: Peder Nielsen Laag Af forrige ægteskab Jens Jensen i Gothersgade i København Tilsyn Hans Christian Larsen Smed

75 Lucia Hansdatter Østergård i Fjellerup 10.6.1785 fol. 161b
Enke efter Søren Nielsen Ladefoged A: søster Margrethe Hansdatter i København, død 2B: Margrethe Jensdatter vides ikke hvor, Marie Lisbeth Jensdatter g.m. Jens Christensen Bødker i Fjellerup

76 Christian Snack Snedker i Fjellerup 27.2.1786 fol. 163a
E: Birthe Christensdatter LV: Degnen Jepsen B: Otte Didrik ½ FM: morfader Christen Lauridsen

77 Anne Pedersdatter i Fjellerup 12.10.1786 fol. 166a
E: Niels Pedersen Godske B: Søren 27 tjener på Kattrup på Sjælland, Jens 24 tjener på Østergård, Peder 20 tjener på Østergård FM: morbroder Peder Rug i Skovgård

78 Eskild Pedersen landsoldat i Voldby 14.10.1786 fol. 166b
E: Mette Andersdatter B: Anders 1½

79 Kirsten Marie Malmø i Fjellerup 23.9.1786 fol. 166b
Enke efter Villads Jensen Snedker B: Johannes Skipper i Århus, Birgitte Cathrine i København Tilsyn : Laurids Nielsen Slagter i Fjellerup

80 Søren Sørensen Plovmand og hustru Mette Villumsdatter i Fjellerup 3.1.1786 fol. 167b
B: Jens Back, Hans 28 rømt, Birthe trolovet med Søren Sørensen Møller FM: Laurids Andersen

81 Kirsten Nielsdatter Waanin i Fjellerup 17.9.1787 fol. 170a
Død i barselsseng B: Dorthe som døde A: fader Niels Christensen Waanin i Fjellerup. Se skifte nr. 59.

82 Jens Christensen Bødker i Fjellerup 11.10.1787 fol. 170b
E: Marie Lisbeth Jensdatter LV: gl. Niels Pedersen Godske i Fjellerup B: Søren 18 i lære hos Søren Glas bødker i Randers, Mette 17. Af forrige ægteskab B: Maren tjener i København, Nille g.m. Ole Sørensen i Stenvad, Inger gift i København, Anne Marie g.m. Christen Terkelsen i Fjellerup

83 [Cathrine Frederiksdatter] i Thorsø 23.6.1788 fol. 171b
Enke efter Niels Rasmussen B: Ellen Kirstine tjener i Voldby. Af forrige ægteskab B: Hans Christian Hansen 50 ugift i Thorsø, Inger Hansdatter g.m. Jens Terkelsen i Fjellerup, død 1B: Inger Cathrine Pedersdatter 17, Rasmus Hansen i Fjellerup. Se skifte nr. 66 og 69

84 Rasmus [Andersen] Plovmand i Fjellerup 15.10.1787 fol. 172b
E: Maren Rasmusdatter LV: Hans Christian Smed i Fjellerup, Jens Jensen som ægter B: Erik 5 FM: Laurids Andersen Slagter i Fjellerup. Af forrige ægteskab B: Birthe Marie, Maren begge tjener på Kattrup på Sjælland, Jens landsoldat tjener i Fannerup, Anders 17 tjener i Fannerup FM: morbroder Anders Jensen i Fannerup. Se skifte nr. 65.

85 Henrik Christiansen i Fjellerup 9.11.1789 fol. 175b
E: Karen Nielsdatter B: Laurids 9, Niels 5, Christian 2 FM: farfar Christian Fisker Afdøde var en fattig vanfør betler. Se skifte nr. 108.

86 Jens Nielsen Laag i Fjellerup 28.1.1786 fol. 176a
E: Birthe Jensdatter LV: Rasmus Andersen Plovmand i Fjellerup B: Mette 24 tjener i Haslund præstegård, Jens 19, Niels 12 FM: farbroder Terkel Nielsen i Hegedal

87 Christen Terkelsen i Fjellerup 3.3.1789 fol. 176b
E: Marie Jensdatter LV: Hans Christian Smed i Fjellerup, Laurids Sørensen Hovgård ægter og fæster B: Søren 20, Mette 16, Kirsten 10, Inger 8 FM: farbroder Jens Terkelsen i Fjellerup

88 Søren [Lauridsen] Bager i Thorsø 10.4.1790 fol. 178b
E: Anne Sørensdatter LV: Hans Christian Hansen, Søren Back i Fjellerup B: Maren 19, Søren 18, Laurids 15, Anne Marie 12, Karen 10, Birthe 7 FM: farbroder Rasmus Lauridsen Bager i Thorsø

89 Mette Thomasdatter Biering jomfru i Fjellerup 24.7.1791 fol. 182b, 186a, 189b
Logerende hos Jens Poulsen Tinbeck og født i Terp A: halvsøster Maren, død B: Jens Christensen i Terp i Vester Velling sogn på Schiern gods, broder Peder død ugift.

90 Pernille Marie Pedersdatter i Fjellerup 19.8.1791 fol. 184b, 188b
E: Christen Guldbrandsen indsidder hos Erik Sørensen Af forrige ægteskab med Niels Skrædder B: Søren (senere kaldet Peder) 22 rømt, Birthe 20 tjener i Fjellerup FM: Søren Back i Fjellerup

91 Mogens Sørensen Krause i Hegedal 5.11.1791 fol. 187a, 196a
E: Kirsten Stephensdatter 71 år syg af rørelse og sengeliggende LV: Jens Lauridsen i Hegedal A: moder Karen Nielsdatter 81 i Skovgård, broder Søren Sørensen Krause i Skovgård, broder Peder Sørensen Echsted ugift og Cancellebud i København, broder Hans Sørensen Krause i Skovgård, søster Mette Marie Sørensdatter g.m. Anders Pedersen Krave i Tustrup på Løvenholm gods, død 4B: Peder 15, Søren 13, Jens 11, Maria 18. Afdødes stedsøn Hans Pedersen tjenende på Fuglsø nævnt. Se skifte nr. 54, 95.

92 Karen Jensdatter i Fjellerup 20.1.1792 fol. 190b
E: Jens Terkelsen B: Jens 5

93 Rasmus Andersen i Sangstrup 30.12.1791 fol. 192b
E: Anne Cathrine Eriksdatter LV: Thorbjørnsen birkedommer i Grenå, Søren Rasmussen ægter og fæster B: Kirsten 14, Anders 11, Sidsel 7, Anne Kirstine 3 FM: fastermand Christen Hansen Smed i Sangstrup

94 Maren Jensdatter i Fjellerup 9.4.1792 fol. 198b
B: Jens Hansen ungkarl tjener i Hollandsbjerg, Niels Hansen Smed ved Rygård strand, Morten Hansen Væver i Fjellerup hvor afdøde opholdt sig, Dorthe Hansdatter g.m. Hans Pedersen Bosrup i København, Maren Hansdatter tjener i København, Anne Marie Hansdatter tjener på Østergård

95 Kirsten Stephensdatter i Hegedal 28.1.1793 fol. 200a
Enke efter Mogens Sørensen Krause Af forrige ægteskab B: Hans Pedersen på Vitvedgård, Maria Pedersdatter g.m Jens Christian i Hegedal, Nille Pedersdatter g.m. Peder Henriksen i Udby, død 5B: 2 sønner og 3 døtre. Se skifte nr. 91.

96 Anne Cathrine Pedersdatter i Fjellerup 29.7.1794 fol. 201b
E: Jens Guldbrand B: Søren 14, Anne Marie 20, FM: morbroder Søren Pedersen Møller i Fjellerup

97 Søren [Pedersen] Dolmer i Voldby 2.3.1795 fol. 204a, 205b
E: Karen Sørensdatter LV: Rygård degn B: Peder 8 FM: farbroder Laurids Sørensen Dolmer i Hammelev

98 Anne Christensdatter Plovmand i Fjellerup 23.3.1795 fol. 205b, 207a
B: Jens Lauridsen på Bjerregård på Sjælland ved morbroder Niels Christensen Plovmand i Mastrup

99 Karen Sørensdatter i Fjellerup 8.3.1796 fol. 207a
E: Laurids Andersen B: Erik 34 ? og høker i København, Birthe 32 g.m. Morten Jensen Bech i København, Dorthe i Fjellerup FM: morbroder Erik Sørensen Plovmand i Fjellerup

100 Niels Pedersen Godske i Fjellerup 18.3.1797 fol. 211a, 219a
E: Maren Nielsdatter LV: Jens Sørensen Back i Fjellerup. Af første ægteskab B: Niels 46 i Fjellerup, Anders 44 rømt. Af andet ægteskab B: Søren 38 forpagter på Nygård på Sjælland, Jens 35 rømt, Peder 28 tjener i Randers

101 Peder Andersen i Fjellerup Mølle 22.8.1797 fol. 212b, 214b, 220b
E: Maren Jensdatter LV: Christen Lassen i Fjellerup, Hans Christian Smed B: Anders 25, Fikke Eleonora 18 FM: Jens Lauridsen i Hegedal, Jens Back i Fjellerup

102 Rasmus Terkelsen i Thorsø 30.8.1797 fol. 214a, 216b, 219b
E: Anne Sørensdatter LV: Rasmus Lauridsen i Thorsø A: moder Anne Cathrine Christensdatter g.m. Mogens Christensen i Ginnerup, broder Christen Terkelsen i Villersø, søster Anne Terkelsdatter g.m. Niels Jensen i Skiffard, halvbroder Søren Mogensen i Ginnerup, halvbroder Terkel Mogensen i Ginnerup, halvsøster Kirsten Mogensdatter g.m. Anders Simonsen i Ginnerup

103 Niels Christensen i Fjellerup 6.10.1797 fol. 219a
E: Kirsten Pedersdatter LV: Terkel Christensen Skomager i Fjellerup B: Christine 20 FM: Søren Hubertsen fra Løvenholm

104 Rasmus [Nielsen] Krog i Fjellerup 21.7.1798 fol. 222a, 226a
E: Johanne [Jensdatter] Krogs LV: Søren Krog i Fjellerup B: Maren 28, Anne 26, Else 21, Karen 16 FM: Niels Sørensen Rug i Fjellerup

105 Hans Nielsen Østermand i Løgholmgård 20.7.1798 fol. 222b
E: Margrethe Hansdatter B: Niels 30 i gården, Karen g.m. Niels Christensen i Mastrup i Ginnerup sogn, Birgitte 26

106 Kirsten Pedersdatter i Voldby 4.12.1798 fol. 223b
E: Søren Bager B: Peder 33 i Voldby, Niels 26, Søren 25, Else 30, Maren 15 FM: Mikkel Sørensen i Voldby

107 Gertrud Nielsdatter i Fjellerup 21.5.1799 fol. 226b
E: Peder Møller B: Hans? 19 tjener mølleren i Grenå, Maren 10 FM: Jens Guldbrandsen i Fjellerup

108 Christen Fisker i Fjellerup 25.10.1799 fol. 227b
E: Maren Rasmusdatter B: Birthe LV: degn, Rasmus, død 4B: Christen 16, Mogens 8, Birthe Kirstine 24, Anne 18, Henrik, død 3B: Laurids 16, Niels 13, Christen 10 FM: stedfader Søren Christian fra Hytten. Se skifte nr. 85. Laurids, død ingen arvinger, Rebecca død i København uden børn.

109 Søren Jensen Bjerre i Fjellerup 21.6.1800 fol. 229b, 232a
E: Dorthe Kirstine Simonsdatter LV: Rasmus Lauridsen som ægter B: Else 19 i Grenå, Dorthe Cathrine 11, Severine 9 FM: farbroder Peder Bjerre i Fjellerup.

110 Søren Lauridsen Bagger i Voldby 26.1.1801 fol. 230a, 234a
B: Laurids 36 i Bredstrup på Mejlgård gods, Niels 27, Søren 22, Anne g.m. Peder Jensen i Grenå, Else 32, Maren 19 FM: farbroder Rasmus Lauridsen Bagger i Thorsø

111 Karen Hansdatter i Fjellerup 14.10.1801 fol. 234b
E: Peder Pedersen Røn B: Søren 30 tjener på Vedø, Maren g.m. Laurids Christensen Væver i Fjellerup, død 2B: Peder 2, Anne Kirstine 3. Af forrige ægteskab med Søren Nielsen B: Niels 42 i Fjellerup. Se skifte nr. 35.

112 Anne Marie Jensdatter i Fjellerup 9.8.1802 fol. 236b, 240b, 247a
E: Laurids Sørensen Hougård Af forrige ægteskab med Christen B: Mette tjener på Veirupgård på Fyn, Søren 27 tjener i København, Kirsten g.m. Jens Christensen Kromand i Hedegård, Inger i Hedegård FM: Niels Johansen i Fjellerup

113 Mette Christensdatter i Fjellerup 8.1.1803 fol. 239b
E: Peder Munck Af forrige ægteskab med Jørgen Nielsen Ballik B: Christen 36 i Holsten, Niels 32 i Fjellerup, Jacob 28 tjener i Århus FM: Jens Jensen i Fjellerup

114 Niels Ibsen i Fjellerup 23.4.1803 fol. 241a, 246a
E: Ytte Jensdatter LV: Thomas Jensen udflytter fra Hegedal i Grønsund, Jens Back i Fjellerup B: Anne Susanne 22, Ole 16 FM: Jens Eriksen i Fjellerup. Af forrige ægteskab med Bodil Espensdatter B: Christen 29, Espen 26

115 Poul Andersen Juel på Østergårds Mark 10.6.1803 fol. 242b
E: Margrethe Pedersdatter LV: Peder Hansen i ?geballe, broder Søren Pedersen i Villersø B: Anders 17 tjener i Gjerrild, Peder 16, Johanne 25 sypige, Anne 23 tjener i Grenå, Maren 9 FM: morbroder Gregers Pedersen i Gjerrild

116 Wilhelmine Bernhardsdatter Hesse på Østergårds Mark 13.3.1804 fol. 248a
E: Jens Hansen Krause B: Hans Bernhard 5, Carl Sofus 3 uger, Christiane Af forrige ægteskab med Jens Christian Lenmiche i ?gård B: Malene Cathrine 13 FM: Søren Mogensen på Østergårds Mark. Afdødes broder Johan Carl Hesse på Gjessinggård nævnt

117 Peder Bjerre i Fjellerup 30.5.1808 fol. 253a
E: Birthe Christensdatter LV: Erik Plovmand i Fjellerup B: Jens 8, Søren 1, Dorthe 21 tjener i Karlby præstegård, Anne Kirstine 15 tjener, Kirsten 15 tjener i Ulstrup, Maren 6, Karen 5 FM: Jens Eriksen i Fjellerup

118 Anders Hansen og hustru Dorthe Frandsdatter i Fjellerup 1.12.1808 fol. 255a, 260a
B: Hans 28 soldat, Dorthe gift i Vejle FM: Niels Nielsen Godske i Fjellerup

119 Birthe Cathrine Nielsdatter i Fjellerup 10.1.1809 fol. 257b
E: Hans Christian Lassen Hinnerup smed B: Niels Peter ¼ FM: Jens Sørensen Bolter i Hegedal