Randers amt, Mols herred, Lyngsbækgård gods (G301) 1777-1817

Alfabetisk navneliste og skifteuddrag til Lyngbækgård gods (G301), Mols Herred 1777 - 1817 (1820)


Afdøde og Enke(mand), skifte nr.

Anders Christensen 15 Se Anders Christensens hustru i Stødov
Anders Christensen 21 Se Dorthe Nielsdatter i Stødov
Anders Christensen 24 Se Maren Rasmusdatter i Stødov
Anders Christensen Kræmmer i Stødov 55
Anders Christensens hustru i Stødov 15
Anders Esig i Agri 20
Anders Jensen i Esby 89
Anders Jensen i Hyllested 169
Anders Lassen i Agri 82
Anders Mortensen 50 Se Kirsten Jensdatter i Handrup
Anders Pedersen i Overmølle 80
Anders Rasmussen 3 Se Anne Hansdatter i Agri
Anders Rasmussen i Agri 88
Anders Sørensen i Bugtrup 153
Andreas Nissen i Tved Mølle 129
Anne Andersdatter 69 Se Jens Knudsen i Agri
Anne Cathrine Pedersdatter 137 Se Niels Andersen Ulstrup i Tirstrup
Anne Cathrine Rasmusdatter 55 Se Anders Christensen Kræmmer i Stødov
Anne Christensdatter 25 Se Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk
Anne Hansdatter i Agri 3
Anne Jensdatter 102 Se Rasmus Jensen i Handrup
Anne Jensdatter 119 Se Laurids Jørgensen i Stødov
Anne Jensdatter i Egsmark 63
Anne Jensdatter i Esby 54
Anne Jensdatter i Handrup 117
Anne Jørgensdatter i Fladstrup 146
Anne Kirstine Sørensdatter i Handrup 167
Anne Kirstine Sørensdatter i Obdrup 173
Anne Lauridsdatter 113 Se Rasmus Nielsen i Ørby
Anne Lauridsdatter 48 Se Mads Pedersen i Stødov
Anne Marie Christensdatter i Borup 198
Anne Marie Pedersdatter 49 Se Peder Davidsen i Handrup
Anne Marie Pedersdatter 99 Se Rasmus Rasmussen i Handrup
Anne Marie Rasmusdatter 51 Se Rasmus Rasmussen Holst i Stødov
Anne Marie Rasmusdatter i Egsmark 176
Anne Marie Sørensdatter i Esby 139
Anne Mortensdatter 61 Se Rasmus Pedersen Kaae i Lyngsbæk
Anne Nielsdatter 58 Se Peder Sørensen i Ørby
Anne Nielsdatter 68 Se Christen Rasmussen i Lyngsbæk
Anne Nielsdatter 90 Se Mikkel Andersen Juel i Ørby
Anne Nielsdatter i Agri 19
Anne Nielsdatter i Grønfeld 166
Anne Nielsdatter i Keilstrup 171
Anne Nielsdatter i Stødov 92
Anne Pedersdatter i Ørby 75
Anne Rasmusdatter 156 Se Mikkel Nielsen Elkær i Knebel
Anne Rasmusdatter 30 Se Søren Pedersen Møller i Lyngsbæk
Anne Rasmusdatter 67 Se Søren Jensen i Vistoft
Anne Rasmusdatter i Gravlev 190
Anne Sørensdatter 105 Se Rasmus Pedersen Høeg i Agri
Anne Sørensdatter 32 Se Thyge Sørensen i Bruns Mølle
Anne Sørensdatter 81 Se Niels Olesen Kruse i Basballe
Anne Sørensdatter i Bagerhusene 18a
Anne Sørensdatter i Basballe 4

Barbara Nielsdatter 185 Se Niels Jensen Agri i Feldballe
Birthe Jensdatter i Egsmark 109
Birthe Jensdatter i Hyllested 191
Birthe Jensdatter i Strandhuset 44
Birthe Jensdatter i Øksenmølle 189
Birthe Johansdatter 59 Se Jens Jacobsen May i Møllerne
Birthe Marie Simonsdatter i Handrup 121
Bodil Hansdatter i Hyllested Skovgård 175
Bodil Pedersdatter i Mårup 164

Cathrine Nielsdatter i Femmøller 123
Christen Jørgensen 121 Se Birthe Marie Simonsdatter i Handrup
Christen Lauridsen i Esby 1
Christen Madsen i Egsmark 98
Christen Mikkelsen i Stødov 62
Christen Pedersen Nedergård 193 Se Elisabeth Rasmusdatter i Allelev
Christen Rasmussen i Krakjær 77
Christen Rasmussen Thuesen i Lyngsbæk 68
Christian August Petersen 125 Se Mette Marie Sørensdatter i Lyngsbæk
Christian August Petersen i Lyngsbæk 154
Christiane Bastholm 18 Se Joen Caspersen i Femmøller

Dorthe Cathrine Rasmusdatter 140 Se Søren Pedersen
Dorthe Christensdatter 101 Se Jørgen Sørensen Soldat i Agri
Dorthe Jacobsdatter 33 Se Mikkel Sørensen Esig i Agri
Dorthe Jensdatter i Attrup 135
Dorthe Joensdatter 93 Se Peder Jørgensen i Fejrup
Dorthe Johnsdatter i Attrup 138
Dorthe Madsdatter i Lyngsbæk 65
Dorthe Marie Nielsdatter i Boeslum 142
Dorthe Marie Pedersdatter i Egsmark 28
Dorthe Marie Rasmusdatter 29 Se Mikkel Lund i Handrup
Dorthe Nielsdatter 1 Se Christen Lauridsen i Esby
Dorthe Nielsdatter i Egsmark 47
Dorthe Nielsdatter i Stødov 21
Dorthe Rasmusdatter 66 Se Søren Sørensen Skrædder i Agri
Dorthe Rasmusdatter i Femmøller 27
Dorthe Sørensdatter 86 Se Jens Olesen i Strandkjær
Dorthe Sørensdatter i Agri 107
Drengebarn i Fejrup 114

Elisabeth Rasmusdatter i Allelev 193
Ellen Pedersdatter 130 Se Niels Nielsen Skovfoged i Thorlykke
Else Jensdatter 194 Se Mads Jensen Vægter i Dråby
Elsebeth Olesdatter i Overmølle 80
Erik Jensen i Møllerne 53

Gertrud Sørensdatter 118 Se Laurids Jensen i Egsmark

Hans Jensen i Over Mølle 38
Hans Jørgensen i Holme 158
Hans Knudsen 174 Se Maren Pedersdatter i Mårup
Hans Rasmussen i Agri 6
Helvig Madsdatter 153 Se Anders Sørensen i Bugtrup

Jacob Rasmussen 5 Se Jacob Rasmussens hustru i Agri
Jacob Rasmussens hustru i Agri 5
Jacob Sørensen Koch i Pederstrup 180
Jens Andersen i Egsmark 13
Jens Bastholm 7 Se Jens Bastholms hustru i Femmøller
Jens Bastholm i Ravnlykke ved Femmøller 10
Jens Bastholms hustru i Femmøller 7
Jens Christensen i Fejrup 52
Jens Hansen 126 Se Lisbeth Lauridsdatter i Egsmark
Jens Housen Knudsen i Agri 69
Jens Jacobsen May i Møllerne 59
Jens Joensen 28 Se Dorthe Marie Pedersdatter i Egsmark
Jens Joensen i Egsmark 46
Jens Kruse 18a Se Anne Sørensdatter i Bagerhusene
Jens Lauridsen i Tved 155
Jens Madsen i Egsmark 42
Jens Munch i Basballe 83
Jens Olesen 57 Se Maren Pedersdatter i Strandkjær
Jens Olesen 64 Se Kirsten Nielsdatter i Agri
Jens Olesen i Strandkjær 86
Jens Sørensen 173 Se Anne Kirstine Sørensdatter i Obdrup
Jens Sørensen Hjulmand i Agri 39
Jens Sørensen Voldborg 45 Se Maren Andersdatter i Egsmark
Jens Thomsen i Egsmark 73
Jep Rasmussen 127 Se Maren Andersdatter i Dejret
Joen Caspersen i Femmøller 18
Johanne Mikkelsdatter 94 Se Rasmus Rasmussen i Egsmark
Jørgen Andersen i Krarup 183
Jørgen Jørgensen Thykjær 160 Se Mette Cathrine Pedersdatter i Lyngby
Jørgen Sørensen 96 Se Kirsten Sørensdatter i Agri
Jørgen Sørensen Soldat i Agri 101

Karen Christensdatter i Agri 150
Karen Jensdatter 31 Se Mikkel Rasmussen i Egsmark
Karen Jensdatter i Egsmark 70
Karen Jensdatter i Ørby 17
Karen Jeppesdatter 128 Se Peder Lauridsen Smed i Dejret
Karen Kirstine Sørensdatter i Smedeholmen 187
Karen Nielsdatter 151 Se Svenning Hansen i Allelev
Karen Nielsdatter Svenske i Agri 2
Karen Rasmusdatter 158 Se Hans Jørgensen i Holme
Karen Rasmusdatter 36 Se Kjeld Pedersen i Egsmark
Karen Sørensdatter i Agri 35
Karen Sørensdatter i Ørby 87
Kirsten Christensdatter i Ørby 124
Kirsten Clausdatter i Ravnlykke ved Femmøller 12
Kirsten Hansdatter i Gravlev 184
Kirsten Jacobsdatter 89 Se Anders Jensen i Esby
Kirsten Jensdatter i Handrup 50
Kirsten Lauridsdatter 62 Se Christen Mikkelsen i Stødov
Kirsten Marie Simonsdatter 115 Se Niels Pedersen i Handrup
Kirsten Nielsdatter 82 Se Anders Lassen i Agri
Kirsten Nielsdatter 88 Se Anders Rasmussen i Agri
Kirsten Nielsdatter i Agri 64
Kirsten Rasmusdatter 23 Se Rasmus Sørensen i Esby
Kirsten Sørensdatter 72 Se Niels Nielsen i Basballe
Kirsten Sørensdatter i Agri 96
Kjeld Pedersen i Egsmark 36

Laurids Andersen 22 Se Maren Olufsdatter i Lyngsbæk
Laurids Christensen 164 Se Bodil Pedersdatter i Mårup
Laurids Hansen i Kleberggård 178
Laurids Jensen i Egsmark 118
Laurids Jørgensen 92 Se Anne Nielsdatter i Stødov
Laurids Jørgensen i Stødov 119
Laurids Lauridsen Feirup 117 Se Anne Jensdatter i Handrup
Laurids Lauridsen i Vistoft 104
Laurids Nielsen i Skovmølle 84
Laurids Sørensen Hjulmand i Fladstrup 132
Laurids Sørensen i Esby 100
Laurids Sørensen Lynge 54 Se Anne Jensdatter i Esby
Lisbeth Jacobsdatter i Holme 152
Lisbeth Lauridsdatter i Egsmark 126
Lisbeth Nielsdatter 172 Se Niels Ladefoged i Østerballe
Lisbeth Sørensdatter i Hyllested 182

Mads Jensen Vægter i Dråby 194
Mads Pedersen i Stødov 48
Mads Rasmussen i Ulstrup Mølle 103
Mads Rasmussen Juel i Torup 149
Maren Andersdatter 26 Se Rasmus Thuesen i Lyngsbæk
Maren Andersdatter 73 Se Jens Thomsen i Egsmark
Maren Andersdatter i Dejret 127
Maren Andersdatter i Egsmark 45
Maren Christensdatter 46 Se Jens Joensen i Egsmark
Maren Christensdatter i Egsmark 37
Maren Jensdatter i Vrinners 196
Maren Johnsdatter i Egsmark 78
Maren Mikkelsdatter 76 Se Niels Mikkelsen Essig i Agri
Maren Mikkelsdatter i Møllerne 53
Maren Mortensdatter 122 Se Niels Andersen i Handrup
Maren Mortensdatter 56 Se Søren Sørensen i Egsmark
Maren Mortensdatter i Handrup 97
Maren Nielsdatter 85 Se Rasmus Hansen i Birkehuse
Maren Nielsdatter fra Egens 95
Maren Nielsdatter i Knebel 134
Maren Olufsdatter 14 Se Niels Pedersen i Lyngsbæk
Maren Olufsdatter i Lyngsbæk 22
Maren Pedersdatter i Landborup 148
Maren Pedersdatter i Mårup 174
Maren Pedersdatter i Strandkjær 57
Maren Pedersdatter i Stødov 110
Maren Pedersdatter i Vrinners 163
Maren Rasmusdatter 161 Se Søren Frederiksen i Dejret
Maren Rasmusdatter i Høberg 177
Maren Rasmusdatter i Lyngsbæk 11
Maren Rasmusdatter i Stødov 24
Maren Sørensdatter 155 Se Jens Lauridsen i Tved
Maren Sørensdatter 169 Se Anders Jensen i Hyllested
Maren Sørensdatter 20 Se Anders Esig i Agri
Maren Sørensdatter i Agri 186
Maren Sørensdatter i Øksenmølle by 192
Margrethe Hansdatter 143
Margrethe Joensdatter 13 Se Jens Andersen i Egsmark
Mariane Andersdatter i Bruns Mølle 16
Mariane Nielsdatter i Fuglslev 195
Marie Cathrine Pedersdatter i Egsmark 120
Marie Cathrine Rasmusdatter 162 Se Rasmus Nielsen i Lille Mølle
Mette Andersdatter i Agri 60
Mette Cathrine Pedersdatter i Lyngby 160
Mette Cathrine Sørensdatter i Nødager 170
Mette Jensdatter i Handrup 8
Mette Jensdatter i Ørby 74
Mette Marie Christensdatter i Esby 91
Mette Marie Rasmusdatter 52 Se Jens Christensen i Fejrup
Mette Marie Rasmusdatter 79 Se Mikkel Rasmussen Tyrri i Ørby
Mette Marie Sørensdatter i Lyngsbæk 125
Mette Nielsdatter 133 Se Mikkel Andersen Begtrup i Dejret
Mette Pedersdatter 116 Se Søren Jensen Smed i Agri
Mette Pedersdatter 188 Se Peder Rasmussen i Tåstrup
Mette Pedersdatter 38 Se Hans Jensen i Over Mølle
Mette Sørensdatter 40 Se Rasmus Rasmussen Tyrri i Basballe
Mette Sørensdatter 42 Se Jens Madsen i Egsmark
Mette Sørensdatter 43 Se Rasmus Rasmussen i Basballe
Mette Sørensdatter 98 Se Christen Madsen i Egsmark
Mette Sørensdatter i Agri 168
Mikkel Andersen Begtrup i Dejret 133
Mikkel Andersen Juel i Ørby 90
Mikkel Jensen i Stødov 111
Mikkel Johnsen i Hallendrup 131
Mikkel Lund 8 Se Mette Jensdatter i Handrup
Mikkel Lund i Handrup 29
Mikkel Nielsen Elkær i Knebel 156
Mikkel Rasmussen i Egsmark 31
Mikkel Rasmussen Tyrri i Ørby 79
Mikkel Sørensen Esig i Agri 33

Nicolai Weibel 187 Se Karen Kirstine Sørensdatter i Smedeholmen
Niels Andersen i Handrup 122
Niels Andersen Smed 97 Se Maren Mortensdatter i Handrup
Niels Andersen Trold i Stabrand 179
Niels Andersen Ulstrup i Tirstrup 137
Niels Augustinus Berg 27 Se Dorthe Rasmusdatter i Femmøller
Niels Hansen 143 Se Margrethe Hansdatter
Niels Jensen 191 Se Birthe Jensdatter i Hyllested
Niels Jensen 63 Se Anne Jensdatter i Egsmark
Niels Jensen Agri i Feldballe 185
Niels Ladefoged i Østerballe 172
Niels Mikkelsen 60 Se Mette Andersdatter i Agri
Niels Mikkelsen Essig i Agri 76
Niels Nielsen 4 Se Anne Sørensdatter i Basballe
Niels Nielsen i Basballe 72
Niels Nielsen Skovfoged i Thorlykke 130
Niels Olesen Kruse i Basballe 81
Niels Pedersen i Handrup 115
Niels Pedersen i Lyngsbæk 14
Niels Rasmussen Smech 70 Se Karen Jensdatter i Egsmark
Niels Simonsen 182 Se Lisbeth Sørensdatter i Hyllested
Niels Sørensen Bromand i Agri 108
Niels Sørensen i Grønfeld 197

Ole Jensen i Fuglslev 159
Ole Sørensen 107 Se Dorthe Sørensdatter i Agri
Ole Sørensen 168 Se Mette Sørensdatter i Agri

Peder Davidsen i Handrup 49
Peder Jensen i Egsmark 78
Peder Jensen i Vrinners 163
Peder Jensen Ladefoged i Basballe 71
Peder Jepsen 19 Se Anne Nielsdatter i Agri
Peder Jepsen 35 Se Karen Sørensdatter i Agri
Peder Jørgensen i Fejrup 93
Peder Knudsen 196 Se Maren Jensdatter i Vrinners
Peder Lauridsen Smed i Dejret 128
Peder Rasmussen Høeg 124 Se Kirsten Christensdatter i Ørby
Peder Rasmussen Høeg 74 Se Mette Jensdatter i Ørby
Peder Rasmussen i Tåstrup 188
Peder Sørensen 148 Se Maren Pedersdatter i Landborup
Peder Sørensen i Handrup 157
Peder Sørensen i Ørby 58
Peder Sørensen Kort i Ørby 34
Proprietær Rugård 141

Rasmus Andersen Lykke 189 Se Birthe Jensdatter i Øksenmølle
Rasmus Hansen 17 Se Karen Jensdatter i Ørby
Rasmus Hansen i Birkehuse 85
Rasmus Jensen Bendixsen 165 Se Sille Jensdatter i Søby
Rasmus Jensen i Handrup 102
Rasmus Jensen Koch 37 Se Maren Christensdatter i Egsmark
Rasmus Larsen i Ulstrup Mølle 9
Rasmus Mogensen i Stødov 106
Rasmus Nielsen i Lille Mølle 162
Rasmus Nielsen i Ørby 113
Rasmus Pallesen 44 Se Birthe Jensdatter i Strandhuset
Rasmus Pedersen 11 Se Maren Rasmusdatter i Lyngsbæk
Rasmus Pedersen Broge i Tolstrup 136
Rasmus Pedersen Høeg i Agri 105
Rasmus Pedersen Kaae i Lyngsbæk 61
Rasmus Rasmussen 65 Se Dorthe Madsdatter i Lyngsbæk
Rasmus Rasmussen Holst i Stødov 51
Rasmus Rasmussen i Basballe 43
Rasmus Rasmussen i Egsmark 94
Rasmus Rasmussen i Handrup 99
Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk 25
Rasmus Rasmussen Molbo 190 Se Anne Rasmusdatter i Gravlev
Rasmus Rasmussen Tyrri i Basballe 40
Rasmus Sørensen 87 Se Karen Sørensdatter i Ørby
Rasmus Sørensen i Esby 23
Rasmus Sørensen i Stabrand 200
Rasmus Thuesen i Lyngsbæk 26

Sille Jensdatter i Søby 165
Sophie Birgitte Rasmusdatter 103 Se Mads Rasmussen i Ulstrup Mølle
Svenning Christiansen 177 Se Maren Rasmusdatter i Høberg
Svenning Hansen i Allelev 151
Søren Andersen skomager 150 Se Karen Christensdatter i Agri
Søren Fischer 184 Se Kirsten Hansdatter i Gravlev
Søren Frederiksen i Dejret 161
Søren Jensen i Vistoft 67
Søren Jensen Sacher 171 Se Anne Nielsdatter i Keilstrup
Søren Jensen Smed i Agri 116
Søren Jensen Thomsen 109 Se Birthe Jensdatter i Egsmark
Søren Mikkelsen 91 Se Mette Marie Christensdatter i Esby
Søren Nielsen i Basballe 41
Søren Pedersen 140
Søren Pedersen Møller i Lyngsbæk 30
Søren Rasmussen i Boeslum 181
Søren Rasmussen i Frederiksminde 145
Søren Rasmussen i Lyngby 147
Søren Sørensen 75 Se Anne Pedersdatter i Ørby
Søren Sørensen i Egsmark 56
Søren Sørensen i Holme 199
Søren Sørensen Skrædder i Agri 66
Søren Thygesen i Strandkjær 167 Se Anne Kirstine Sørensdatter i Handrup

Thomas Jensen 47 Se Dorthe Nielsdatter i Egsmark
Thyge Sørensen 16 Se Mariane Andersdatter i Bruns Mølle
Thyge Sørensen i Bruns Mølle 32
Tvillingepiger i Esby 112

 

Skifteuddrag Lyngsbækgård Gods (G301), Mols Herred 1777-1817 (1820)

Protokollen indeholder desuden skifter fra Mols og Djurs Sønder Herred 1819-1820, disses numre i protokollen er angivet i parantes. De er ikke alle komplette.

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Enkelte registreringer er afståelser af fæster og ikke skifter, i disse tilfælde er der i skifteprotokollen noteret opgørelse af ejendele og gæld.
Person-og stednavne er standardiserede.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Der er ikke læst korrektur.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere/tilsynsværge
g.m.: gift med
LV: lavværge/lavværger

1 Christen Lauridsen i Esby 1.7.1777 fol. 5
E: Dorthe Nielsdatter LV: Peder Jensen Skipper A: broder Niels Lauridsen i Stødov. Enkens B: Anne Rasmusdatter som ægter Rasmus Mikkelsen som fæster, Kirsten Rasmusdatter. Arv i boet efter Rasmus Sørensen efter skifte 7 Sep 1776.

2 Karen Nielsdatter Svenske i Agri 29.11.1777 fol. 8
A: broder Anders Nielsen Svenske, død B: Jens, Anne, Mette FM: J. H. Lund og Jens Knudsen af Agri

3 Anne Hansdatter i Agri 24.7.1778 fol. 8
E: Anders Rasmussen A: fader Hans Rasmussen, moder Dorthe Nielsdatter, søster Mette Hansdatter og Mette Hansdatters søn Jens Nielsen. (se skifte nr. 6)

4 Anne Sørensdatter i Basballe 10.7.1778 fol. 10
E: Niels Nielsen B: Niels 9, Anne 12, Maren 6 FM: morbroder Mikkel Sørensen Esig af Agri

5 Jacob Rasmussens hustru i Agri 8.12.1779 fol. 12
E: Jacob Rasmussen B: Mette 5, Anne 1½ FM: morbroder Jens Jensen Buch i Grønfeld. af forrige ægteskab B: Søren Nielsen 14, Niels Nielsen 13 FM: farbroder Jacob Jensen i Basballe

6 Hans Rasmussen i Agri 15.11.1780 fol. 17
A: Jens Nielsen May 16 i Agri FM: farbroder Jacob Jensen i Basballe (se skifte nr. 3)

7 sergiant Jens Bastholms hustru i Femmøller 16.5.1780 fol. 18
E: sergiant Jens Bastholm B: Anne Kirstine var g.m. sergiant Jansen i København, Christiane g.m. Joen Caspersen i Femmøller (se skifte nr. 10)

8 Mette Jensdatter i Handrup fol. 21
E: Mikkel Lund A: fader Jens Jens Jensen Færgemand i Eg

9 Rasmus Larsen i Ulstrup Mølle 11.11.1779 fol. 22
A : ukendte

10 Jens Bastholm i Ravnlykke ved Femmøller 4.5.1782 fol. 24
Afkald fra datter Anne Kirstine Bastholm enke efter Jansen i København (se skifte nr. 7)

11 Maren Rasmusdatter i Lyngsbæk 30.11.1782 fol. 25
E: Rasmus Pedersen B: Kirstine 13 FM: morbroder Søren Bertelsen i Handrup

12 Kirsten Clausdatter i Ravnlykke ved Femmøller 5.8.1778 fol. 28
A: søster g.m. Peder Andersen i Elsegårde, søster g.m. Hans Sejersen i Stubbe

13 Jens Andersen i Egsmark 29.4.1783 fol. 28
E: Margrethe Joensdatter LV: Peder Jensen B: Jens 17. Af forrige ægteskab B: Peder 22, Christen 30, Anders 32 FM: Kjeld Pedersen, Jens Sørensen

14 Niels Pedersen i Lyngsbæk 16.2.1784 fol. 35
E: Maren Olufsdatter LV: Søren Olesen i Basballe B: Peder 14, Ole 11, Anne 7 FM: farbroder Rasmus Pedersen i Lyngsbæk (se skifte nr. 22)

15 Anders Christensens hustru i Stødov 14.7.1784 fol. 38
E: Anders Christensen B: Christen 11, Rasmus 2 mdr., Anne Kirstine 11, Mette Marie 4 FM: Søren Lyche af Ørby. Af forrige ægteskab B: Jens Nielsen 24, Søren Nielsen 17, Niels Nielsen 13, Mariane Nielsdatter 23, Ane Nielsdatter 20 FM: Rasmus Jensen i Stødov

16 Mariane Andersdatter i Bruns Mølle 23.7.1784 fol. 40
E: Thyge Sørensen B: navne ikke noterede FM: morbroder Jens Andersen i Borup (se skifte nr. 32)

17 Karen Jensdatter i Ørby 26.5.1785 fol. 41
E: Rasmus Hansen B: Jens 19 tjener i København, Mette Marie g.m. Mikkel Rasmussen Tyrri i Ørby. Af forrige ægteskab B: Rasmus Larsen 31

18 Joen Caspersen i Femmøller 4.5.1786 fol. 43
E: Christiane Bastholm LV: Niels Augustinus Berg A: afdøde født af uægte forældre, arvinger ukendte.

18a Anne Sørensdatter i Bagerhusene 7.8.1786 fol. 49
E: Jens Kruse A: Broder Anders Bager tjenende i Egsmark Broder Poul Bager tjenende i Elsegårde Broder Rasmus Bager opholdssted ukendt Søster Karen Bager g.m. Søren Overgård i Handrup, død B: Birthe g.m. Søren Bertelsen i Handrup, Mette, Ane. Søster Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Voldborg i Handrup begge døde B: Dorthe Sørensdatter g.m. Niels Augustinus Berg i Femmøller, Kirstine Sørensdatter g.m. en boelsmand i Tendrup ved Viborg, Mette Sørensdatter tjenende i Århus

19 Anne Nielsdatter i Agri 12.12.1786 fol. 55
E: Peder Jepsen B: Niels 12 FM: morbroder Niels Nielsen i Basballe

20 Anders Esig i Agri 12.3.1787 fol. 62
E: Maren Sørensdatter LV: Degn Lund i Agri B: Jacob 13, Dorthe 16 FM: Jørgen Sørensen Soldat i Agri

21 Dorthe Nielsdatter i Stødov 28.3.1787 fol. 64
E: Anders Christensen B: Niels 6 mdr. FM: morbroder Niels Nielsen i Borup

22 Maren Olufsdatter i Lyngsbæk 12.4.1788 fol. 66
E: Laurids Andersen B: Anne 3 Af forrige ægteskab B: Peder Nielsen 19, Ole Nielsen 15, Anne Nielsdatter 12 FM: farbroder Rasmus Pedersen i Lyngsbæk (se skifte nr. 14)

23 Rasmus Sørensen i Esby 28.3.1791 fol. 73
E: Kirsten Rasmusdatter LV: broder Søren Rasmussen i Strands Af forrige ægteskab B: Søren, Maren g.m. Christen Sørensen i Esby, Kirsten 33 FM: Christen Rasmussen i Esby

24 Maren Rasmusdatter i Stødov 3.6.1791 fol. 81, 142
E: Anders Christensen B: Mikkel 1½ FM: morbroder Jens Rasmussen i Stødov

25 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk 9.7.1791 fol. 84, 93
E: Anne Christensdatter LV: Søren Møller i Lyngsbæk, Laurids Andersen B: Rasmus 25, Christen 21, Maren 15 FM: farbroder Anders Rasmussen i Agri

26 Rasmus Thuesen i Lyngsbæk 16.6.1791 fol. 88, 97
E: Maren Andersdatter LV: Jokum Pedersen i Handrup B: Christen 28, Anders 27, Jens 18, Peder 7, Anne 24, Dorthe g.m. Niels Nielsen i Dråby, Mette 14 FM: Niels Andersen smed i Handrup

27 Dorthe Rasmusdatter i Femmøller 7.7.1791 fol. 91, 142
E: Niels Augustinus Berg B: Cathrine 16, Anne Marie 13, Kirsten 10, Maren 7

28 Dorthe Marie Pedersdatter i Egsmark 21.9.1791 fol. 100, 140
E: Jens Joensen B: Peder 8, Maren 10, Karen 7 FM: bestefader Peder Joensen i Egsmark

29 Mikkel Lund i Handrup 25.2.1792 fol. 104, 114
E: Dorthe Marie Rasmusdatter LV: Niels Andersen, Jokum Pedersen i Handrup B: nyfødt datter FM: Rasmus Lauridsen i Handrup

30 Søren Pedersen Møller i Lyngsbæk 30.4.1792 fol. 107, 112
E: Anne Rasmusdatter A: ingen livsarvinger

31 Mikkel Rasmussen i Egsmark 26.7.1792 fol. 110. 124
E: Karen Jensdatter LV: Jens Andersen i Egsmark B: Maren 18, Johanne 14, Maren 6, Anne 2½ FM: farbroder Rasmus Rasmussen Slagter

32 Thyge Sørensen i Bruns Mølle 18.9.1792 fol. 116
E: Anne Sørensdatter LV: svoger Jørgen Pedersen i Ommestrup. Af forrige ægteskab B: Søren 22, Kirstine 25, Dorthe 16 FM: farbroder Anders Sørensen i Ommestrup (se skifte nr. 16)

33 Mikkel Sørensen Esig i Agri 23.1.1793 fol. 127
E: Dorthe Jacobsdatter LV: broder Claus Jacobsen i Basballe B: Elsebeth 14, Anne 3, Karen 1/4 FM: morbroder Rasmus Rasmussen Tyrri i Basballe. Af forrige ægteskab B: Søren, Maren g.m. Rasmus Rasmussen i Handrup, Niels

34 Peder Sørensen Kort i Ørby 22.10.1793 fol. 132
B: Søren, død, var g.m. Karen Sørensdatter nu g.m. Claus Rasmussen 2B: Peder Sørensen 17, Søren Sørensen 14 FM: morbroder Christen Sørensen i Esby

35 Karen Sørensdatter i Agri 23.10.1793 fol. 134
E: Peder Jepsen B: Søren 5, Rasmus 4 FM: mors halvbroder Peder Sørensen i Knebel

36 Kjeld Pedersen i Egsmark 12.6.1794 fol. 144
E: Karen Rasmusdatter LV: Jens Pedersen B: Peder 9 ¾, Marthe 7 FM: morfader Rasmus Sørensen

37 Maren Christensdatter i Egsmark 18.6.1794 fol. 148
E: Rasmus Jensen Koch B: Jens 23, Marie Elisabeth g.m. Niels Rasmussen i Hyllested, Kirsten g.m. Peder Jensen i Egsmark, Karen gift og boende på Samsø

38 Hans Jensen i Over Mølle 8.9.1794 fol. 149
E: Mette Pedersdatter LV: broder Peder Pedersen i Elsegårde A: broder Peder Jensen i Basballe, søster Karen Jensdatter g.m. Kjeld Nielsen i Provstskov, død 5B: Niels Kjeldsen i Knebel rømt 1B: Karen Nielsdatter 27 i Agri, Anne Kjeldsdatter g.m. Hans Rasmussen 80 år i Boeslum, Dorthe Kjeldsdatter g.m. Ole Jensen i Boeslum, Mette Kjeldsdatter g.m. Rasmus Rasmussen Stakkestie på Sejerø, Karen Kjeldsdatter 40 tjener Smeden i Agri

39 Jens Sørensen (også nævnt som Jensen) Hjulmand i Agri 30.1.1795 fol. 152, 158, 165
B: Jens gift i Agri, Søren gift i Agri, Thomas gift i Egsmark, Niels i Kougsted?? på Sjælland

40 Rasmus Rasmussen Tyrri i Basballe 24.3.1795 fol. 153
E: Mette Sørensdatter LV: Niels Mikkelsen Esig i Agri B: Rasmus gift i Handrup, Søren 33, Karen 35, Anne 30, Kirsten 27, Dorthe 24 FM: Niels Nielsen i Basballe

41 Søren Nielsen i Basballe 16.6.1795 fol. 139
A: broder Niels Nielsen i Basballe, søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Jepsen i Agri, død B: Niels Pedersen 20, søster Dorthe Nielsdatter g.m. Thomas Jensen i Egsmark

42 Jens Madsen i Egsmark 25.7.1795 fol. 161
E: Mette Sørensdatter LV: Jens Thomsen B: Maren 6 FM: farbroder Søren Madsen i Agri på Århus Rektorats gods

43 Rasmus Rasmussen i Basballe 13.1.1796 fol. 163
E: Mette Sørensdatter B: Rasmus i Handrup, Søren, Karen g.m. Søren Obsen, Dorthe, Anne 30 i Århus, Kirsten 27 i Ebeltoft FM: Niels Nielsen i Basballe

44 Birthe Jensdatter i Strandhuset 21.3.1796 fol.166
E: Rasmus Pallesen B: Maren ½ FM: morbroder Peder Jensen Greve i Egens på Kalø gods

45 Maren Andersdatter i Egsmark 28.4.1796 fol. 169, 187
E: Jens Sørensen Voldborg A: halvbroder Laurids Andersen i Vistoft, halvsøster Maren Andersdatter, død 2B: Anne Andersdatter g.m. Thomas Jensen i Dråby, Maren Andersdatter g.m. Søren Lauridsen i Boeslum. Afdødes stedmoder Bodil Rasmusdatter nævnt

46 Jens Joensen i Egsmark 20.4.1796 fol. 171
E: Maren Christensdatter LV: Jens Sørensen i Begtrup. Af forrige ægteskab B: Peder, Karen FM: Rasmus Sørensen i Egsmark

47 Dorthe Nielsdatter i Egsmark 20.4.1796 fol. 173
E: Thomas Jensen A: Peder Jepsen i Agri, Niels Nielsen i Basballe

48 Mads Pedersen i Stødov 30.4.1796 fol. 174
E: Anne Lauridsdatter LV: Peder Clemen B: Syrene 20, Laurids 15 FM: Thomas Pedersen

49 Peder Davidsen i Handrup 13.7.1796 fol. 179, 182, 195
E: Anne Marie Pedersdatter som ægter Rasmus Rasmussen LV: Niels Andersen Smed i Handrup Af forrige ægteskab B: Jørgen 40 i Agri, Dorthe Marie g.m. Jens Foged i Århus

50 Kirsten Jensdatter i Handrup 21.4.1797 fol. 185
E: Anders Mortensen A: broder Søren Jensen i Feldballe på Møllerup gods, broder Jens Jensen i Fuglslev på Søholt gods, søster Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Hyllested på Rugård gods, søster Maren Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Hyllested Skovgård på Rugård gods

51 Rasmus Rasmussen Holst i Stødov 7.7.1797 fol. 188, 192
E: Anne Marie Rasmusdatter LV: Peder Madsen i Kongsgård B: Rasmus 8, Else Birgitte 18 FM: farbroder Christen Rasmussen i Borup

52 Jens Christensen i Fejrup 7.7.1797 fol. 190, 193
E: Mette Marie Rasmusdatter LV: Anders Juel i Fejrup B: Christen 29, Kirsten 15 FM. Peder Lauridsen Due i Fejrup

53 Erik Jensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Møllerne 23.2.1798 fol. 197
B: Jens 31 i Agri, Rasmus 24 i Bagerhusene, Maren 18 FM: Niels Murmester ved Møllerne

54 Anne Jensdatter i Esby 1.3.1798 fol. 200, 217
E: Laurids Sørensen Lynge B: Søren 31, Jens 25 sømilit i København

55 Anders Christensen Kræmmer i Stødov 26.7.1798 fol. 204, 210, 219, 227
E: Anne Cathrine Rasmusdatter LV: broder Peder Rasmussen i Stødov, Jens Christensen i Lyngsbækgård som ægter enken B: Peder 1½ Af 1'ste ægteskab B: Christen 25 gift i Stødov, Anne Kirstine g.m. Søren Lauridsen i Esby, Mette Marie 18. Af 2'det ægteskab B: Niels 17 FM: morbroder Niels Nielsen i Borup

56 Søren Sørensen i Egsmark 9.7.1798 fol. 205, 221
E: Maren Mortensdatter LV: Jens Pedersen B: Anne 10, Maren 7, Jens 4 FM: farbroder Jørgen Sørensen i Agri

57 Maren Pedersdatter i Strandkjær 19.7.1798 fol. 207, 213, 225
E: Jens Olesen B: Bodil 6, Abelone 5, Mette 2, Ole 14 dage FM: morbroder Jens Pedersen i Basballe (se skifte nr. 86)

58 Peder Sørensen i Ørby 3.10.1798 fol. 215, 591, 593, 599, 609
E: Anne Nielsdatter som ægter Mikkel Sørensen LV: Christen Andersen i Stødov B: Jens 17, Anne 7 FM: farfader Søren Pedersen i Ørby. Søn Jens død i 1805.

59 Jens Jacobsen May i Møllerne 11.4.1799 fol. 228, 591, 594, 597, 619
E: Birthe Johansdatter LV: Søren Olesen i Basballe B: Maren 21 g.m. Niels Jensen Koch, Karen 17, Johan 10 FM: Claus Jacobsen May i Basballe. Søn Johan død i militærtjeneste 1812

60 Mette Andersdatter i Agri 22.2.1800 fol. 235
E: Niels Mikkelsen A: broder Jens andersen i Stødov, søster Anne Andersdatter g.m. Jørgen Hjulmand i Vrinners på Rolsøgård gods

61 Rasmus Pedersen Kaae i Lyngsbæk 12.5.1800 fol. 238
E: Anne Mortensdatter LV: Peder Nielsen Kudsk i Lyngsbæk, svoger Niels Andersen Smed i Handrup. Af forrige ægteskab B: Kirsten g.m. Jens Lauridsen Lund i Handrup

62 Christen Mikkelsen i Stødov 22.12.1801 fol. 244, 249
E: Kirsten Lauridsdatter LV: Rasmus Nielsen i Esby B: Mikkel 21, Jens 16 FM: Søren Joensen i Stødov, Jens Rasmussen i Stødov

63 Anne Jensdatter i Egsmark 12.4.1802 fol. 246
E: Niels Jensen B: Jens 4 FM: morfader Jens Thomsen i Egsmark

64 Kirsten Nielsdatter i Agri 8.3.1803 fol. 250, 257
E: Jens Olesen B: Ole 15, Kirsten 7, Anne 5 FM: Niels Mikkelsen Esig i Agri

65 Dorthe Madsdatter i Lyngsbæk 26.11.1803 fol. 254, 267
E: Rasmus Rasmussen B: Rasmus 8, Mads 4, Ole 1/4 FM: morfader Mads Rasmussen Møller i Ulstrup Mølle

66 Søren Sørensen Skrædder i Agri 15.3.1804 fol. 260
E: Dorthe Rasmusdatter LV: broder Hans Rasmussen Høeg i Agri B: Anne 19, Mette16 FM: Ole Sørensen i Agri

67 Søren Jensen i Vistoft 7.5.1804 fol. 268, 274
E: Anne Rasmusdatter LV: broder Peder Hvid i Vistoft B: Maren 25, Anders 22, Anne 18, Jens 15, Dorthe 8 FM: Anders Høeg i Begtrup

68 Christen Rasmussen Thuesen i Lyngsbæk 23.12.1805 fol. 272, 294
E: Anne Nielsdatter LV: Niels Smed i Handrup B: Rasmus 8, Maren 6, Niels 4, Karen 1 FM: farbroder sognefoged Anders Rasmussen Thuesen i Egsmark. Arv i boet til afdødes brødre Peder og Albert Rasmussen

69 Jens Housen Knudsen i Agri 25.1.1806 fol. 277, 296
E: Anne Andersdatter LV: Hans Henrik Jensen fra Femmøller B: Anders 29, Dorthe 20, Mariane 19, Søren 13 FM: Peder Jepsen i Agri

70 Karen Jensdatter i Egsmark 29.1.1806 fol. 281, 286, 319
E: Niels Rasmussen Smech Af forrige ægteskab med Mikkel B: Maren g.m. Morten Madsen i Egsmark, Johanne 29 g.m. Rasmus Rasmussen i Egsmark, Karen 20 g.m. Mathias Mathiasen i Femmøller, Anne 16 FM: Rasmus Rasmussen i Egsmark

71 Peder Jensen Ladefoged i Basballe 13.2.1806 fol. 283, 315
B: Jens 48, Søren 41, Maren g.m. Jens Olesen, død 4B: Bodil 14, Abelone 11, Mette 9, Ole 7 FM: fader Jens Olesen i Strandkjær, Mette 26

72 Niels Nielsen i Basballe 1.9.1806 fol. 289, 313
E: Kirsten Sørensdatter LV: Søren Thomsen i Bøstrup Af forrige ægteskab B: Niels 36, Karen 27 g.m. Jens Sørensen i ?, Anne 24 FM: Claus Jacobsen i Basballe

73 Jens Thomsen i Egsmark 13.2.1807 fol. 299, 317
E: Maren Andersdatter LV: Jens Pedersen i Egsmark B: Søren, Anders, Anne g.m. Niels Jensen i Holme, død 1B: Jens 9, Af forrige ægteskab B: Thomas gift i Dråby

74 Mette Jensdatter i Ørby 4.3.1807 fol. 300
E: Peder Rasmussen Høeg B: Anne g.m. Søren Sørensen, død 1B: Mette Kirstine 14 dage

75 Anne Pedersdatter i Ørby 5.3.1807 fol. 302
E: Søren Sørensen B: Mette Kirstine 14 dage

76 Niels Mikkelsen Essig i Agri 1807 fol. 306
E: Maren Mikkelsdatter LV: Rasmus May i Basballe B: Mikkel 6½, Dorthe 2½ FM: farbroder Søren Mikkelsen Essig i Grønfeld

77 Christen Rasmussen i Krakjær 6.4.1808 fol. 311
A: moder Anne Christensdatter, broder Rasmus Rasmussen i Krakjær, søster Maren Rasmusdatter g.m. Søren Skovsen i Ebeltoft

78 Peder Jensen og hustru Maren Johnsdatter i Egsmark 9.3.1809 fol. 322, 327, 365, 378
Hendes A: broder John Johnsen i Bogens, broder Jens Johnsen (se skifte 178 Skærsø) død, 2B: Peder 28, Karen 25 tjener i Vistoft, søster Margrethe Johnsdatter, død 1B: Jens Jensen i Egsmark, søster Martha Johnsdatter, død 1B: Karen Rasmusdatter g.m. sognefoged Anders Thuesen i Egsmark.
Hans A: broder Rasmus Jensen, død 4B: Jens tjener i Boeslum, Kirsten g.m. Peder Jensen i Egsmark, Maren Lisbeth enke efter Ole Jensen i Boeslum, Karen g.m. Jens Lauridsen i Tannerup på Samsø, broder Jens Jensen bortrejst for 29 år siden, opholdssted ukendt, søster Kirsten Jensdatter enke efter Hans Hare i Birkehusene, søster Mette Jensdatter, død 2B: Jørgen Jensen i Boeslum, Søren Pedersen i Holme

79 Mikkel Rasmussen Tyrri i Ørby 14.3.1809 fol. 323, 355
E: Mette Marie Rasmusdatter LV: Laurids Sørensen lægdsmand i Ørby B: Rasmus 19, Peder 15, Jens Christian 4, Marie Cathrine 6 FM: Laurids Jensen i Kongsgård. Af første ægteskab B: Marie Kirstine g.m. Laurids Pedersen i Stengården.

80 Anders Pedersen og hustru Elsebeth Olesdatter i Overmølle 11.4.1809 fol. 332
Hans A: broder Claus Pedersen i Elsegårde, søster Bodil Pedersdatter enke efter Søren Grovle i Ebeltoft, søster Maren Pedersdatter enke efter Jørgen Lauridsen i Elsegårde LV: Søren Lauridsen i Elsegårde. Hendes A: broderdatter Mette Jensdatter i Strandkjær.

81 Niels Olesen Kruse i Basballe 4.7.1809 fol. 338, 402
E: Anne Sørensdatter LV: Claus Jacobsen B: Ole 30, Birthe 19, Anne 14, Søren 10 FM: Niels Sørensen i Basballe

82 Anders Lassen i Agri 12.7.1809 fol. 341
E: Kirsten Nielsdatter LV: Peder Nielsen i Lyngsbæk B: Rasmus 27, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Vrinners, Niels 25 soldat i Holsten, Maren 21, Jens 11 FM: Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk

83 Jens Munch i Basballe 17.7.1809 fol. 344, 398
A: halvbroder Rasmus Jensen i Tirstrup på Høgholm gods, død 3B: Jens 26 soldat ved Hals, Hans Christian 16, Karen 20

84 Laurids Nielsen i Skovmølle 12.8.1809 fol. 346, 353, 400, 412
A: søster Kirsten Nielsdatter i Slagelse på Sjælland, Helene Nielsdatter i København, Sara Nielsdatter, død arvinger ukendte, søster Nille Marie Nielsdatter, død arvinger ukendte, halvsøster Anne Marie Nielsdatter i Nødager ved søn Jens Christensen i Femmøller

85 Rasmus Hansen i Birkehuse 19.8.1809 fol. 347, 591, 596, 598, 617
E: Maren Nielsdatter som ægter Christen Andersen i Egsmark LV: fader Niels Jensen i Mastrup? B: Hans 17, Maren 4, Anne Margrethe 4 uger FM: sognefoged Anders Thuesen i Egsmark, da afdøde ingen familie havde. Datter Anne Margrethe død 1811.

86 Jens Olesen i Strandkjær 6.9.1809 fol. 351, 360, 371, 375, 389
E: Dorthe Sørensdatter LV: fader Søren Olesen i Basballe B: Maren 9 Af forrige ægteskab [med Maren Pedersdatter] B: Bodil 18, Abelone 16, Mette 14, Ole 11 FM: Rasmus Olesen Trold i Viderup. Afdødes broder Niels Olesen nævnt (se skifte nr. 57)

87 Karen Sørensdatter i Ørby 19.9.1809 fol. 358, 385
E: Rasmus Sørensen Tyrri B: Søren 8, Rasmus 5 FM: Rasmus Lauridsen, Søren Joensen? i Stødov

88 Anders Rasmussen i Agri 10.11.1809 fol. 370, 373, 386
E: Kirsten Nielsdatter LV: broder Peder Nielsen Kudsk B: Rasmus, Niels, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Vrinders, Jens, Maren FM: Rasmus Rasmussen i Krakjær

89 Anders Jensen i Esby 14.11.1809 fol. 376, 378, 403
E: Kirsten Jacobsdatter LV: fader Jacob Nielsen i Borup, Christen Simonsen som ægter og fæster B: Niels 8, Jacob 4?, Jens 2 FM: farbroder Erik Jensen i Bruns Mølle

90 Mikkel Andersen Juel i Ørby 14.11.1809 fol. 377, 396, 407, 413
E: Anne Nielsdatter LV: Søren Lauridsen Lynge i Esby B: Rasmus i Fejrup, Kirsten g.m. Jens Sørensen Degn, Peder Heigaard brændevinsbrænder i København

91 Mette Marie Christensdatter i Esby 25.1.1810 fol. 381, 406
E: Søren Mikkelsen B: Mikkel 19, Christen 15, Peder 6, Rasmus 2, Anne Kirstine 16, Marie Cathrine 12, Anne 8 FM: morbroder Peder Christensen i Esby

92 Anne Nielsdatter i Stødov 25.1.1810 fol. 383, 408
E: Laurids Jørgensen B: Niels 28 artillerist i København, Søren 24 på kanonbåden ved Samsø

93 Peder Jørgensen i Fejrup 25.1.1810 fol. 384, 409
E: Dorthe Joensdatter LV: broder Søren Joensen B: Mads 32, Maren 23 FM: Søren Rasmussen

94 Rasmus Rasmussen i Egsmark 31.1.1810 fol. 392
E: Johanne Mikkelsdatter LV: Niels Smech i Egsmark B: Marie Cathrine 1½ FM: Rasmus Lauridsen i Egsmark

95 Maren Nielsdatter fra Egens som tjente i Agri 29.9.1810 fol. 411, 423, 431
A: søster Birthe Nielsdatter 32 i Egens FM: Poul Christensen, halvsøster Birthe Madsdatter g.m. Søren Rasmussen i Egens, halvsøster Anne Madsdatter 18 i Egens FM: fader Mads Snedker. Afkald.

96 Kirsten Sørensdatter i Agri 6.2.1811 fol. 413, 421
E: Jørgen Sørensen A: søster Maren Sørensdatter enke hos svigersøn Jens Kruse i Femmøller, halvbroder Søren Sørensen Pind i Egsmark, død 3B: Anne 21, Maren 19, Jens 16 FM: stedfader Ole Jensen

97 Maren Mortensdatter i Handrup 6.3.1811 fol. 416, 419
E: Niels Andersen Smed B: Anders i Stødov, Mikkel i Handrup, Anne g.m. Albert Rasmussen i Lyngsbæk (se skifte nr. 122)

98 Christen Madsen i Egsmark 6.3.1811 fol. 417
E: Mette Sørensdatter LV: Ole Jensen A: broder Morten Madsen i Egsmark

99 Rasmus Rasmussen i Handrup 1.4.1811 fol. 420
E: Anne Marie Pedersdatter LV: Jørgen Jensen A: Søren Gaaskjær i Gravlev, afkald.

100 Laurids Sørensen i Esby 22.5.1811 fol. 422
B: Søren i Esby, Jens i København

101 Jørgen Sørensen Soldat i Agri 9.12.1811 fol. 425, 456
E: Dorthe Christensdatter LV: Ole Sørensen A: halvbroder Søren Sørensen i Fuglslev sogn, halvsøster Mariane, halvsøster Abil. Enken fra Feldballe.

102 Rasmus Jensen i Handrup 10.12.1811 fol. 426, 432
E: Anne Jensdatter LV: fader Jens Rasmussen B: Rasmus nyfødt FM: farbroder Jørgen Jensen i Handrup. Afdødes slegfred broder Niels Jensen i Feldballe nævnt.

103 Mads Rasmussen i Ulstrup Mølle 21.3.1812 fol. 432, 434
E: Sophie Birgitte Rasmusdatter LV: søn Peder Madsen Møller B: Peder, Dorthe Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk, død 3B: Rasmus 18, Mads 12, Ole 8. Anne g.m. snedker Søren Feldballe i Ebeltoft, Anne Kirstine g.m. afdøde søsters mand Rasmus Rasmussen i Vistoft, Mette Marie 28

104 Laurids Lauridsen i Vistoft 14.4.1812 fol. 433
1 måned gammel A: fader Laurids Lauridsen, dødsanmeldelse

105 Rasmus Pedersen Høeg i Agri 17.5.1810 fol. 437, 441
E: Anne Sørensdatter LV: Ole Sørensen A: broder Jokum Pedersen i Handrup, Anne Jensdatter g.m. Niels Jensen i Feldballe, Dorthe Jensdatter i Egsmark FM: fader Jens Andersen. Afkald.

106 Rasmus Mogensen i Stødov 29.9.1812 fol. 437
B: Jens som har fæstet.

107 Dorthe Sørensdatter i Agri 7.10.1812 fol. 438, 440
E: Ole Sørensen B: Dorthe 13, Mette 11 FM: morbroder Søren Hjulmand. Afdødes søster Anne Sørensdatter har aftægt i gården

108 Niels Sørensen Bromand i Agri, født i Feldballe 9.12.1812 fol. 439, 442
A: broder Rasmus Sørensen i Egens, broder Søren Sørensen i Feldballe, broder Laurids Sørensen. Arv til enken Dorthe Christensdatter i Agri ved testamente.

109 Birthe Jensdatter i Egsmark 6.2.1813 fol. 443, 446
E: Søren Jensen Thomsen B: Anne 10, Anne Marie 5 FM: Rasmus Jensen Gåskjær i Dråby

110 Maren Pedersdatter i Stødov 26.3.1813 fol. 445
Dødsanmeldelse ved søn Peder Rytter

111 Mikkel Jensen i Stødov 15.4.1813 fol. 445
6 år A: fader Jens Loyborg, dødsanmeldelse.

112 Tvillingepiger i Esby 13.7.1813 fol. 445
Nyfødte A: fader Anders Sørensen Degn, dødsanmeldelse

113 Rasmus Nielsen i Ørby 2.11.1813 fol. 445
E: Anne Lauridsdatter LV: Niels Trane A: broder Jacob Nielsen i Borup, søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Bjødstrup, død 1B: [Lene Jensdatter g.m. Poul Jensen Houmand], død 6B: Jens Poulsen 18, Karen 15, Laurids 13, Dorthe Marie 12, Anne Marie 10, Søren 7 FM: morfader Jens Lauridsen

114 Drengebarn i Fejrup 9.11.1813 fol. 446
14 dage gammel A: fader Søren Rugård, dødsanmeldelse.

115 Niels Pedersen i Handrup 10.5.1814 fol. 449
E: Kirsten Marie Simonsdatter Af forrige ægteskab med Christen Nielsens datter Maren Christensdatter i Bolund? B: Birthe g.m. Søren Olesen i Lyngby, Kirsten g.m. Mikkel ? i Lyngby, Nille i Lyngby sogn

116 Søren Jensen Smed i Agri 30.7.1814 fol. 451, 452
Enkemand efter Mette Pedersdatter. Arv til plejedatter Karen Kjeldsdatter g.m. Søren Lauridsen ved testamente.

117 Anne Jensdatter i Handrup 4.8.1814 fol. 451
E: Laurids Lauridsen Feirup A: fader Jens Rasmussen

118 Laurids Jensen i Egsmark 15.6.1815 fol. 454
E: Gertrud Sørensdatter LV: Jens Andersen B: Søren 25 i Grønfeld, Karen 32 g.m. Jens Sørensen i Boeslum

119 Laurids Jørgensen i Stødov 3.7.1815 fol. 455, 461
E: Anne Jensdatter LV: Rasmus Jensen B: Anne FM: Søren Jensen i Stødov. Af forrige ægteskab med Anne Nielsdatter fra Borup B: Niels 32, Søren 25

120 Marie Cathrine Pedersdatter i Egsmark 6.5.1816 fol. 458
4 år gammel A: fader Peder Kjeldsen, dødsanmeldelse.

121 Birthe Marie Simonsdatter i Handrup 30.6.1816 fol. 458
E: Christen Jørgensen A: søster Maren Simonsdatter LV: Mogens Troelsen

122 Niels Andersen i Handrup 13.7.1816 fol. 459
Enkemand efter Maren Mortensdatter B: Anders i Stødov, Mikkel i Handrup, Anne g.m. Albert Rasmussen i Lyngsbæk (se skifte nr. 97)

123 Cathrine Nielsdatter i Femmøller 14.10.1816 fol. 460
Ugift 44 år A: fader Niels Augustinussen, dødsanmeldelse.

124 Kirsten Christensdatter i Ørby 7.12.1816 fol. 460
E: Peder Rasmussen Høeg A: Jens Christensen Kruse i Femmøller

125 Mette Marie Sørensdatter i Lyngsbæk 12.8.1817 fol. 462, 605
E: gartner Christian August Petersen B: Hans Christian FM: Peder Kudsk. Af enkemandens forrige ægteskab med Birgitte Marie Fabritius B: Christian Frederik opholdssted ukendt, Jacob i Lyngby på Sjælland, Anne Margrethe på Frisenborg, Marie Frederikke i Mørke præstegård, Hansine Petrine som ægter Hans Sørensen Gravlev, henvisning til skifte 4.12.1804

126 Lisbeth Lauridsdatter i Egsmark 27.8.1817 fol. 462
E: Jens Hansen

127 (11) Maren Andersdatter i Dejret 6.2.1819 fol. 463, 577
Enke [efter Jep Rasmussen] B: Anders i Dejret, Peder i Tved, Rasmus i Dejret, Maren

128 (21) Peder Lauridsen Smed i Dejret 13.2.1819 fol. 464, 501
E: Karen Jeppesdatter LV: Søren Fig B: Inger Margrethe g.m. Jeppe Jensen, Laurids, Dorthe Johanne, Mette Cathrine, Jens 9, Jeppe 6 FM: N. Møller. Tilladelse til at sidde i uskiftet bo, senere samfrændeskifte.

129 (1) Andreas Nissen i Tved Mølle 15.2.1819 fol. 465
6 år gammel A: fader møllesvend Nis Smith

130 (12) Niels Nielsen Skovfoged i Thorlykke 16.2.1819 fol. 465
E: Ellen Pedersdatter LV: Jens Pedersen i Egens

131 (4) Mikkel Johnsen i Hallendrup 18.2.1819 fol. 466, 507
Sag om køb/salg af gård.

132 (1) Laurids Sørensen Hjulmand i Fladstrup 18.2.1819 fol. 467, 507
Inddrivelse af gæld.

133 (2) Mikkel Andersen Begtrup i Dejret 26.2.1819 fol. 479
E: Mette Nielsdatter LV: Laurids Pedersen i Tillerup B: Anders 22, Helene Caroline 21 , Jens Nicolai 12 FM: Jens Glad i Dejret

134 (3) Maren Marine Mørch i Knebel 21.2.1819 fol. 469, 475, 578, 600
Præstens barnepige A: moder Maren Jensdatter i Ebeltoft g.m. Jens Gibsen murmester, halvbroder Niels Jensen Gibsen i Handrup, halvsøster Anne Sophie tjener i Århus. Udlagt fader til afdøde Niels Holst, moderen tjente da i Gjerrild sogn.

135 (21) Dorthe Jensdatter i Attrup 22.2.1819 fol. 470

136 (4) Rasmus Pedersen Broge i Tolstrup 24.2.1819 fol. 470, 482
Af første ægteskab B: Mette g.m. Niels Pedersen Molbo i Trustrup. Af andet ægteskab B: Jens i Tolstrup, Anne g.m. Jens Nielsen smed og David Pallesen smed i Homå, Maren g.m. Søren Rasmussen Snedker i Veilby

137 (5) Niels Andersen Ulstrup i Tirstrup 25.2.1819 fol. 471, 472, 546
E: Anne Cathrine Pedersdatter LV: sognefoged Christen Lauridsen B: Anne 24 født i Homå sogn, Inger 22 født i Kolind sogn, Anders 20 født i Tved sogn, Anne Johanne 18 født i Homå sogn , Marie Cathrine 17 født i Homå sogn, Peder 14 født i Tirstrup sogn, Jens 10 født i Tirstrup sogn FM: Jens Jensen i Obdrup. Begæring om uskiftet bo.

138 (6) Dorthe Johnsdatter i Attrup 27.2.1819 fol. 472, 481, 604
Af første ægteskab med Anders Hvitved i Attrup B: Niels 64 rejst til Sjælland for 40 år siden, Af andet ægteskab med Søren Terkelsen i Attrup B: Anders 54 i Attrup, Gertrud 52 g.m. Hans Nielsen Smed i Ørup, Maren 48 g.m. Søren Hansen i Ørup, Sidsel 41 g.m. Anders Hansen Hvidtved i Attrup, Terkel 44 rejst til København for 20 år siden, Kirsten 60 rejst til København for 40 år siden

139 (17) Anne Marie Sørensdatter i Esby 21.1.1819 fol. 472
Anmeldelse ved søn Peder Thomsen?

140 (6) Søren Pedersen 15?.2.1819 fol. 474
E: Dorthe Cathrine Rasmusdatter LV: S. Feldballe B: Søren, Karen FM: Peder Rasmussen

141 (2) Proprietær Rugård 2.3.1819 fol. 476, 505
Inddrivelse af gæld.

142 (7) Dorthe Marie Nielsdatter i Boeslum 3.3.1819 fol. 478
B: uden ægteskab skolelærer Niels Madsen i Boeslum

143 (46) Margrethe Hansdatter 12.2.1819 fol. 478
E: Niels Hansen B: umyndige FM: Søren Christensen Kolbye

145 (8) Søren Rasmussen i Frederiksminde 14.3.1819 fol. 483, 484, 567
A: broder Rasmus Nielsen tjener i Århus, broderdatter g.m. Christen Hansen Trold i Boeslum

146 (9) Anne Jørgensdatter i Fladstrup 18.3.1819 fol. 483, 514, 517
A: søster Maren Jørgensdatter enke efter Jens Sørensen Snedker i Fladstrup

147 (10) Søren Rasmussen i Lyngby 20.3.1819 fol. 483
3 uger A: fader Rasmus Sørensen, dødsanmeldelse

148 (11) Maren Pedersdatter i Landborup 21.3.1819 fol. 484, 492, 551
E: Peder Sørensen B: Marie Kirstine 19, Søren 16, Peder 13, Dorthe Marie 7 FM: morbroder Laurids Pedersen Konge i Tillerup

149 (12) Mads Rasmussen Juel i Torup 25.3.1819 fol. 485, 491, 584
Enkemand efter Inger B: Inger Kirstine g.m. Anders Jensen

150 (13) Karen Christensdatter i Agri 28.3.1819 fol. 485, 487, 579, 615
E: Søren Andersen skomager B: Marteline 10, Anders Christian 8, Christiane Amalia 4 FM: Christen Sørensen Rygård i Attrup Afdøde skilt fra kurvemager Vesterkam i Århus

151 (14) Svenning Hansen i Allelev 29.3.1819 fol. 485, 488
E: Karen Nielsdatter LV: Niels Nielsen Sommer i Lyngby B: Ellen g.m. Niels Jensen i Allelev, Rasmus 30, Anne Dorthe g.m. Rasmus Pedersen i Allelev

152 (15) Lisbeth Jacobsdatter i Holme 30.3.1819 fol. 486
15 år gammel A: forældre Jacob Rasmussen og Anne Sørensdatter

153 (16) Anders Sørensen i Bugtrup 2.4.1819 fol. 486, 569, 579, 625
E: Helvig Madsdatter LV: sognefoged Søren Broch i Kolind Af første ægteskab med Karen B: Bodil g.m. Søren Rasmussen Bødker i Feldballe

154 (17) gartner Christian August Petersen i Lyngsbæk 13.4.1819 fol. 489
Af første ægteskab med Marie Birgitte Fabricius B: Frederik Smed i Holsten, Hans Jacob gartner på Sjælland, Anne Margrethe 24 tjener på Frisenborg, Marie Frederikke 22 tjener i Mørke præstegård, Hansine Petrine 20. Af andet ægteskab med Mette Marie B: Hans Christian 10 FM: Peder Nielsen Kudsk i Lyngsbæk

155 (3) Jens Lauridsen i Tved 20.4.1819 fol. 495, 554
E: Maren Sørensdatter LV: Søren Fig i Dejret B: Laurids 22, Erik 16, Mette 11, Bodil Marie 10, Jens 9 FM: Anders Jensen Bonde i Dejret

156 (5) Mikkel Nielsen Elkær i Knebel 21.4.1819 fol. 497, 581, 589
E: Anne Rasmusdatter som ægter Peder Olesen LV: Laurids Rasmussen Basse i Eg B: umyndige FM: farbroder Rasmus Nielsen Elkjær i Vrinners, farbroder Peder Nielsen Elkær

157 (13) Peder Sørensen i Handrup 10.6.1819 fol. 507
3 uger gammel A: fader Søren Mikkelsen, dødsanmeldelse.

158 (45) Hans Jørgensen i Holme 11.6.1819 fol. 508
E: Karen Rasmusdatter LV: Niels Jensen i Foldboholm B: Anne Kirstine g.m. Mikkel Nielsen i Holme

159 (14) Ole Jensen i Fuglslev 14.6.1819 fol. 508
A: moder ugifte Anne Marie Pedersdatter, dødsanmeldelse.

160 (15) Mette Cathrine Pedersdatter i Lyngby 15.6.1819 fol. 508, 555
E: smed Jørgen Jørgensen Thykjær B: Peder 16 tjener i Albøge FM: Søren Hansen Lasborg

161 (16) Søren Frederiksen i Dejret 21.6.1819 fol. 508, 511, 516
E: Maren Rasmusdatter LV: Frederik Nielsen. Ingen livsarvinger, testamente.

162 (17) Rasmus Nielsen i Lille Mølle 24.6.1819 fol. 510, 521, 524, 557
E: Marie Cathrine Rasmusdatter LV: kirkesanger og skolelærer Rasmus Kahr i Lyngby B: Pouline 24, Karen 23 Frederikke 23 g.m. Søren Thomsen i Lyngby, Mette Marie 19, Mathilde 14, Nicoline 11, FM: farbroder Anders Nielsen i Hammelev. Enken 52 år gammel.

163 (18) Peder Jensen og hustru Maren Pedersdatter i Vrinners 29.6.1819 fol. 511, 527, 585, 588
B: Peder 17, Jens 14, Anne 8. FM: morbroder Niels Pedersen i Vrinners. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, ingen levende børn.

164 (19) Bodil Pedersdatter i Mårup 3.7.1819 fol. 511, 537, 562
E: Laurids Christensen Af første ægteskab med Rasmus Pedersen i Kolind B: Birthe Marie g.m. glarmester Hans Christian Olsen i Mårup, slegfredbarn Maren enke efter vognmand Peder Christensen i Århus

165 (20) Sille Jensdatter i Søby 4.7.1819 fol. 512, 516
Enke efter Rasmus Jensen Bendixsen B: Jens 40 i Ebdrup, Niels 37 i Fladstrup, Christen 31. Af Rasmus Jensen Bendixsens forrige ægteskab med Anne Nielsdatter B: Bodil g.m. Rasmus Jensen i Hyllested, Anne Marie g.m. Jens Andersen i Torsager

166 (21) Anne Nielsdatter i Grønfeld 9.7.1819 fol. 514
14 år gammel A: moder ugifte Mette Marie Skjalde i Termestrup, død. Ingen andre arvinger.

167 (22) Anne Kirstine Sørensdatter i Handrup 14.7.1819 fol. 515, 517, 568
Enke efter Søren Thygesen i Strandkjær B: Karen g.m. Søren Pedersen i Dråby, Jens 28 i Esby, Anne tjener, Søren 25 Rytter i Vejle FM. Jørgen Jensen i Handrup

168 (23) Mette Sørensdatter i Agri 15.7.1819 fol. 516, 517, 580
E: Ole Sørensen B: Søren 3 FM: Mikkel Sørensen g.m. søster til afdøde

169 (24) Anders Jensen i Hyllested 17.7.1819 fol. 516, 524
E: Maren Sørensdatter B: Peder 32 i Hyllested Skovgårde, Søren 29 i Rosmus, Jens 26 tjener i Attrup, Anne Marie g.m. Laurids Jensen Høeg i Hyllested Skovgårde, Jørgen 15, Maren 13

170 (25) Mette Cathrine Sørensdatter i Nødager 28.7.1819 fol. 527
4 måneder gammel A: fader Søren Tolstrup i Nødager, dødsanmeldelse

171 (26) Anne Nielsdatter i Keilstrup 15.8.1819 fol. 530, 534, 560
E: Søren Jensen Sacher B: Anne Marie 11, Mette 5 FM: morbroder Peder Nielsen i Tåstrup

172 (27) Niels Ladefoged i Østerballe 18.8.1819 fol. 530
E: Lisbeth Nielsdatter B: Maren 21 i Oldrup, Kirsten Marie 18 i Østerballe

173 (28) Anne Kirstine Sørensdatter i Obdrup 23.8.1819 fol. 530, 531, 601
Enke efter Jens Sørensen B: Jens Hansen 44, Gertrud Marie Jensdatter g.m. Peder Jensen i Dolmer, Hans Jensen 38 i Allelev

174 (29) Maren Pedersdatter i Mårup 3.9.1819 fol. 530, 534, 539
E: Hans Knudsen B: Karen 5 FM: morbroder Peder Pedersen i Skårup. Afdødes første mand Niels Pedersen nævnt

175 (29) Bodil Hansdatter i Hyllested Skovgård 28.9.1819 fol. 542
17 år gammel A: fader Hans Samsing, dødsanmeldelse.

176 (30) Anne Marie Rasmusdatter i Egsmark 30.9.1819 fol. 542
8 dage gammel A: fader Rasmus Lauridsen, dødsanmeldelse.

177 (31) Maren Rasmusdatter i Høberg 30.9.1819 fol. 542
E: Svenning Christiansen B: liden datter. Afdødes søster g.m. Jens Nielsen i Holme nævnt.

178 (32) Laurids Hansen i Kleberggård 13.10.1819 fol. 542
4 måneder gammel A: fader Hans Christophersen, dødsanmeldelse.

179 (33) Niels Andersen Trold i Stabrand 13.10.1819 fol. 542, 545, 548
Inddrivelse af gæld. Stedsønner Thomas og Niels samt steddatter nævnt.

180 (34) Jacob Sørensen Koch i Pederstrup 15.10.1819 fol. 543, 546, 551, 577, 620, 622
Inddrivelse af gæld.

181 (35) Søren Rasmussen i Boeslum 15.10.1819 fol. 543
2 år gammel A: fader Rasmus Sørensen, dødsanmeldelse

182 (36) Lisbeth Sørensdatter i Hyllested 15.10.1819 fol. 543, 544, 613
E: Niels Simonsen Afdøde var 58 år

183 (37) Jørgen Andersen i Krarup 17.10.1819 fol. 543
1 måned gammel A: forældre Anders Jørgensen og Anne Marie Eriksdatter, dødsanmeldelse.

184 (38) Kirsten Hansdatter i Gravlev 21.10.1819 fol. 543, 547, 611
E: Søren Pedersen Fischer B: Maren var g.m. brændevinsbrænder Jens Høy i København, han døde i Københavns bombardement 1801 hun formodes og død, 1B: Hans f. omk 1799, Karen g.m. Anders Kolding i Gravlev, Johanne g.m. Christian Nicolai Lønholt i Ebeltoft

185 (39) Niels Jensen Agri i Feldballe 20.11.1819 fol. 553, 563, 614
Enkemand efter Barbara Nielsdatter A: broder Søren Agri i Feldballe, død, B: Maren g.m. Søren Kjerre i Tåstrup, Anne Marie g.m. Peder Koch i Handrup, søster var g.m. Niels Feldbereder i Ebeltoft, død B: Niels Nielsen Feldbereder i Ebeltoft, Birthe Skårup g.m. Jens Dolmer i Ebeltoft, død 2B: 2 døtre, Marie Keisler? enke tjener på Isgård, Christina Gravelt i København, Anne Sophie Dolmer i København, søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Rytter i Marie Magdalene. Afdødes første ægteskab med Maren Smekkens. Afdødes stedsøn Niels Jensen Agri i Feldballe nævnt.

186 (40) Maren Sørensdatter i Agri 20.11.1819 fol. 553, 560, 586
22 år gammel A: moder Anne Pedersdatter Høegens enke i Agri LV: Ole Sørensen, søster Abild Sørensdatter 19, broder Niels Sørensen 17, broder Peder 14, broder Jens 10, broder Søren 7. FM: Mikkel Sørensen. Afdødes fader Søren Sørensen Høeg nævnt.

187 (41) Karen Kirstine Sørensdatter i Smedeholmen 23.11.1819 fol. 555, 568, 578, 588
E: Nicolai Weibel B: Birgitte 9, Johannes 6 FM: Peder Skjøt

188 (42) Peder Rasmussen i Tåstrup 23.11.1819 fol. 555, 561
E: Mette Pedersdatter LV: halvbroder Niels Pedersen Molboe i Keilstrup B: Rasmus 44, Kirsten g.m. Søren Pedersen i Tåstrup

189 (43) Birthe Jensdatter i Øksenmølle 26.11.1819 fol. 557, 563
E: Rasmus Andersen Lykke B: Inger g.m. Søren Clemensen i Ulstrup, Anne g.m. Søren Albech i Kroghaugen, Peder 26

190 (1) Anne Rasmusdatter i Gravlev 15.1.1820 fol. 565, 567
Enke efter Rasmus Rasmussen Molbo B: Rasmus 31. Afdøde omk. 70 år.

191 (2) Birthe Jensdatter i Hyllested 16.1.1820 fol. 565, 572
Enke efter Niels Jensen B: Anne Kirstine g.m. Niels Jacobsen, Maren g.m. Johannes Germansen. Afdøde omk. 64 år.

192 (3) Maren Sørensdatter i Øksenmølle by 19.1.1820 fol. 566, 576
Gift første gang med Christen Ladefoged i Tistrup B: Else Marie 31 i Øksenmølle FM: Anders Bonde, gift anden gang med Jens Kjeldsen i Øksenmølle, ingen børn, gift tredie gang med Hans Christensen i Øksenmølle B: Inger g.m. Rasmus Jørgensen i Albøge

193 (4) Elisabeth Rasmusdatter i Allelev 19.1.1820 fol. 566, 574, 579
E: Christen Pedersen Nedergård B: Anne Johanne g.m. Hans Nielsen i Veilby, Peder 30

194 (14) Mads Jensen Vægter i Dråby 30.1.1820 fol. 568
E: Else Jensdatter B: Mette Kirstine 12

195 (21) Mariane Nielsdatter i Fuglslev 21.2.1820 fol. 572
Enke B: Rasmus Nielsen, datter g.m. Jens Smith, Karen Nielsdatter. Fortsættelse af skifte i en anden protokol.

196 (5) Maren Jensdatter i Vrinners 21.2.1820 fol. 573, 574, 621
Enke efter Peder Knudsen B: Maren g.m. Peder Jensen Høeg, død B:Mette Marie 18, Jens 16, uden for ægteskab B: Søren Andersen hvis enke ægter Niels Christensen.

197 (6) Niels Sørensen i Grønfeld 22.2.1820 fol. 574
7 dage gammel A: fader Søren Mikkelsen Esig, dødsanmeldelse.

198 (7) Anne Marie Christensdatter i Borup 29.2.1820 fol. 575
10 år gammel A: fader Christen Mikkelsen, dødsanmeldelse.

199 (8) Søren Sørensen i Holme 29.2.1820 fol. 575
11 dage gammel A: fader Søren Andersen, dødsanmeldelse.

200 (9) Rasmus Sørensen i Stabrand 1.3.1820 fol. 575
½ år gammel A: fader Søren Jensen, dødsanmeldelse.