forside
forside skifter
databasen


Alfabetisk navneliste og skifteuddrag til Vedø gods (G279), Sønderhald Herred 1777-1811

Stednavne : Bugtrup, Koed, Koed Brohus, Kolind, Kolind Brohus, Sivested, Sjørup, Tøstrup, Veed, Veedvadshuset

Afdøde og Enke(mand), skifte nr.

Anders Sørensen Præst 35 Se Karen Rasmusdatter i Bugtrup
Anne Andersdatter 20 Se Niels Terkelsen i Veed
Anne Bertelsdatter 2 Se Jens Rasmussen i Kolind Brohus
Anne Bertelsdatter i Kolind Brohus 64
Anne Jensdatter 27 Se Rasmus Sørensen Smed i Kolind
Anne Jensdatter 49 Se Jacob Rasmussen i Kolind
Anne Jensdatter i Sjørup 5
Anne Jensdatter i Veed 6
Anne Madsdatter i Bugtrup 48
Anne Malene Rasmusdatter i Sivested 68
Anne Marie Andersdatter i Sivested 26
Anne Marie Rasmusdatter 56 Se Niels Sørensen i Bugtrup
Anne Marie Rasmusdatter 58 Se Christen Nielsen Kudsk i Veedvadshuset
Anne Marie Sørensdatter 15 Se Jacob Hansen i Kolind
Anne Nielsdatter 11 Se Christen Eriksen i Koed
Anne Pedersdatter 21 Se Hans Madsen i Tøstrup
Anne Pedersdatter 31 Se Søren Andersen Viborg i Koed
Anne Sørensdatter i Sivested 61

Birthe Lauridsdatter 51 Se Niels Jacobsen Knap i Kolind
Birthe Pedersdatter 16 Se Rasmus Jensen Møller i Kolind
Birthe Pedersdatter 54 Se Poul Thomsen Møller i Kolind
Birthe Rasmusdatter i Koed 32
Birthe Rasmusdatter i Koed 62
Bodil Christensdatter i Bugtrup 25

Cathrine Madsdatter 67 Se Mads Jensen Krog i Sivested
Christen Eriksen i Koed 11
Christen Nielsen 6 Se Anne Jensdatter i Veed
Christen Nielsen Kudsk i Veedvadshuset 58
Christen Smed 3 Se Inger Christensdatter i Veed
Christen Sørensen Skomager i Koed 33

Dorthe Jensdatter 1 Se Hans Christensen Smed i Koed
Dorthe Nielsdatter i Kolind 37
Dorthe Sørensdatter i Kolind 29

Edel Marie Sørensdatter i Koed Brohus 65
Else Marie Terkelsdatter 9 Se Søren Jensen Boesen i Kolind
Else Sørensdatter 24 Se Jens Mikkelsen Brock i Kolind
Erik Mikkelsen i Koed 12
Esther Jørgensdatter i Bugtrup 4

Gertrud Jensdatter i Bugtrup 46

Hans Christensen Smed i Koed 1
Hans Jensen Hjulmand 7 Se Kirsten Lauridsdatter i Koed
Hans Jensen Kuk 36 Se Karen Nielsdatter i Koed
Hans Madsen i Tøstrup 21

Inger Christensdatter i Veed 3
Inger Rasmusdatter 47 Se Peder Rasmussen Degn i Kolind

Jacob Hansen i Kolind 15
Jacob Rasmussen i Kolind 49
Jacob Rasmussen Smed 29 Se Dorthe Sørensdatter i Kolind
Jenned Nielsdatter i Sivested 28
Jens Andersen 63 Se Maren Pedersdatter i Kolind
Jens Jensen i Kolind 14
Jens Madsen Hjulmand i Koed 38
Jens Madsen i Koed 17
Jens Mikkelsen Brock i Kolind 24
Jens Nielsen Kahre 61 Se Anne Sørensdatter i Sivested
Jens Rasmussen 64 Se Anne Bertelsdatter i Kolind Brohus
Jens Rasmussen Hjulmand 59 Se Mette Christensdatter i Koed
Jens Rasmussen Hjulmand i Sivested 43
Jens Rasmussen i Kolind Brohus 2
Jens Sørensen Back i Sivested 41
Jens Sørensen i Bugtrup 60
Jeppe Jensen 8 Se Karen Nielsdatter i Bugtrup
Johanne Jørgensdatter 60 Se Jens Sørensen i Bugtrup
Johanne Pedersdatter 53 Se Niels Hansen i Koed

Karen Christensdatter 57 Se Terkel Pedersen i Kolind
Karen Jensdatter 17 Se Jens Madsen i Koed
Karen Jensdatter i Koed 18
Karen Mortensdatter i Koed 52
Karen Nielsdatter i Bugtrup 8
Karen Nielsdatter i Koed 36
Karen Rasmusdatter i Bugtrup 35
Kirsten Lauridsdatter i Koed 7
Kirsten Olesdatter 41 Se Jens Sørensen Back i Sivested
Kirsten Pedersdatter 39 Se Rasmus Mortensen skovfoged i Sivested
Kirsten Rasmusdatter 23 Se Rasmus Christensen i Kolind
Kirsten Sørensdatter 30 Se Peder Rasmussen i Tøstrup

Laurids Sørensen Boesen i Koed 42

Mads Jensen 26 Se Anne Marie Andersdatter i Sivested
Mads Jensen Krog i Sivested 67
Mads Rasmussen i Sivested 66
Maren Jørgensdatter i Kolind 19
Maren Nielsdatter 42 Se Laurids Sørensen Boesen i Koed
Maren Pedersdatter i Kolind 63
Maren Sørensdatter 44 Se Søren Andersen i Koed
Mette Christensdatter i Koed 59
Mette Marie Mikkelsdatter i Koed 22
Mette Poulsdatter 50 Se Søren Andersen Smed i Kolind
Mette Rasmusdatter 55 Se Niels Jepsen i Bugtrup
Mette Rasmusdatter i Koed 13
Mette Sørensdatter 14 Se Jens Jensen i Kolind

Niels Hansen i Koed 53
Niels Jacobsen Knap i Kolind 51
Niels Jepsen 46 Se Gertrud Jensdatter i Bugtrup
Niels Jepsen i Bugtrup 55
Niels Rasmussen 62 Se Birthe Rasmusdatter i Koed
Niels Sørensen i Bugtrup 56
Niels Terkelsen i Veed 20
Nille Kirstine Rasmusdatter 66 Se Mads Rasmussen i Sivested

Peder Christensen Bjerre 22 Se Mette Marie Mikkelsdatter i Koed
Peder Rasmussen 13 Se Mette Rasmusdatter i Koed
Peder Rasmussen Degn i Kolind 47
Peder Rasmussen i Tøstrup 30
Peder Sørensen 48 Se Anne Madsdatter i Bugtrup
Poul Thomsen Møller i Kolind 54

Rasmus Christensen i Kolind 23
Rasmus Jensen Møller i Kolind 16
Rasmus Ladefoged 18 Se Karen Jensdatter i Koed
Rasmus Mortensen 28 Se Jenned Nielsdatter i Sivested
Rasmus Mortensen skovfoged i Sivested 39
Rasmus Sørensen 19 Se Maren Jørgensdatter i Kolind
Rasmus Sørensen Smed i Kolind 27

Sidsel Pedersdatter i Koed 45
Sidsel Sørensdatter i Koed 34
Søren Andersen 32 Se Birthe Rasmusdatter i Koed
Søren Andersen i Koed 44
Søren Andersen Smed i Kolind 50
Søren Andersen Viborg i Koed 31
Søren Jensen Boesen i Kolind 9
Søren Jepsen 52 Se Karen Mortensdatter i Koed
Søren Lauridsen 34 Se Sidsel Sørensdatter i Koed
Søren Lauridsen Smed i Kolind 10
Søren Pedersen Rug 65 Se Edel Marie Sørensdatter i Koed Brohus
Søren Sørensen Boesen 4 Se Esther Jørgensdatter i Bugtrup

Terkel Pedersen 68 Se Anne Malene Rasmusdatter i Sivested
Terkel Pedersen i Kolind 57
Terkel Pedersen i Sivested 69
Terkel Pedersen Kiep 37 Se Dorthe Nielsdatter i Kolind
Terkel Pedersen Kiep i Kolind 40
Thomas Jensen Hjulmand 45 Se Sidsel Pedersdatter i Koed


Skifteuddrag Vedø gods (G279) skifter, Sønderhald Herred 1777-1811

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Person-og stednavne er standardiserede så vidt muligt.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Der er ikke læst korrektur.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere/tilsynsværge
g.m.: gift med
LV: lavværge/lavværger

Stednavne : Bugtrup, Koed, Koed Brohus, Kolind, Kolind Brohus, Sivested, Sjørup, Tøstrup, Veed, Veedvadshuset

1 Hans Christensen Smed i Koed 1.7.1777 fol. 2a
E: Dorthe Jensdatter LV: svoger Christen Hansen i Astrup B: Anne 7, Anne Marie 3 FM: halvfarbroder Jørgen Hansen Smed i Thorsager, halvfarbroder Niels Smidt tjener i Århus

2 Jens Rasmussen i Kolind Brohus 30.5.1777 fol. 2b
E: Anne Bertelsdatter LV: broder Søren Bertelsen Smed i Ommestrup B: Cathrine Nille Marie 22, Mette Kirstine 20, Kirstine Christiane 18, Rasmus 13, Anne Kirstine 6 FM: morbroder Christian Bertelsen Smed i Følle

3 Inger Christensdatter i Veed 14.4.1777 fol. 3b
Enke efter Christen Smed B: Niels Smidt i Århus, Kirsten Marie g.m. Christen Christensen spækhøker i København

4 Esther Jørgensdatter i Bugtrup 4.12.1778 fol. 5b
E: Søren Sørensen Boesen hyrde A: moder Mette Jensdatter i Bugtrup, broder Anders Jørgensen tjener på Vestergård, søster g.m. Laurids Rasmussen i Pederstrup

5 Anne Jensdatter i Sjørup 28.4.1778 fol. 6a
B: Anders Madsen i Sjørup, Rasmus Madsen i Koed, Anne Madsdatter g.m. Rasmus Møller i Stadsevadhuset, Maren Madsdatter, død 2B: Jeppe Jensen, Anne Kirstine Jensdatter, Jens, død, enken g.m. Frands Sørensen i Sjørup 4B: Mads, Rasmus, Søren, Anne Marie

6 Anne Jensdatter i Veed 5.1.1780 fol. 7b
E: Christen Nielsen B: Marie Kirstine 22, Else Kirstine 18, Anne Margrethe 15 FM: farbroder Jeppe Nielsen bødker i Veed

7 Kirsten Lauridsdatter i Koed 25.4.1780 fol. 8b
E: Hans Jensen Hjulmand B: Else Marie 13, Jenne 10, Anne 7, Rasmus 3 FM: farbroder Anders Jensen i Kolind, oldefader Rasmus Mortensen i Sivested

8 Karen Nielsdatter i Bugtrup 25.9.1780 fol. 10a
E: Jeppe Jensen B: Maren 4 uger FM: morfader Niels Tuesen i Ebdrup

9 Søren Jensen Boesen i Kolind 25.11.1781 fol. 11a
E: Else Marie Terkelsdatter LV: Jens Mikkelsen Brock i Kolind, Niels Rasmussen i Koed som ægter B: Rasmus 10, Jens 6 FM: morbroder Rasmus Terkelsen i Nimtofte. Gården brændte for 7 år siden.

10 Søren Lauridsen Smed som lever i Kolind 27.2.1782 fol. 12a
B: Laurids i Nødager, Mette g.m. Joen Mikkelsen i Tåstrup på Ryomgård gods, død 4B: Maren g.m. Jens Lauridsen i Tåstrup, Dorthe 18, Mikkel 14, Søren 12, Maren g.m. Peder Terkelsen i Dagstrup på Skafføgård gods, Rasmus 25, Dorthe g.m. Jens Christensen i Grenå

11 Christen Eriksen i Koed 1.5.1781 fol. 13a
E: Anne Nielsdatter LV: Rasmus Thomsen i Koed B: Anne Cathrine 25, Anne 20, Johanne 9 FM: Laurids Skomager i Fjellerup, Jens Adamsen i Koed. Se skifte nr. 12.

12 Erik Mikkelsen i Koed 10.5.1782 fol. 13b
Enkemand, af 1'ste ægteskab med Anne Sørensdatter B: Anne Margrethe g.m. Hans Andersen skrædder i Astrup, datter g.m. Laurids Skomager i Fjellerup, Christen, død 3B: Anne Cathrine 26, Anne 21, Johanne 10. Af 2'det ægteskab med Karen Sørensdatter B: Søren 9, Anne Marie 7 FM: Jacob Storck i Koed. Se skifte nr. 11.

13 Mette Rasmusdatter i Koed 25.10.1782 fol. 14b
E: Peder Rasmussen B: Karen 3½, Anne 5 uger FM: Rasmus Nielsen Kock i Koed

14 Jens Jensen i Kolind 19.7.1783 fol. 16a
E: Mette Sørensdatter LV: Præsten A: moder Karen Sørensdatter i Kolind, søster Sidsel Jensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Albøge, døde B: Jens 12, Birthe 17, Karen 15 FM: Anders Nielsen i Kolind

15 Jacob Hansen i Kolind 4.9.1783 fol. 18a
E: Anne Marie Sørensdatter LV: Rasmus Jensen Skovsen i Kolind B: Hans 9 FM: Anders Bagger i Kolind, den fødte værge Christian Sørensen i Vejlby på Hessel gods har undskyldt sig.

16 Rasmus Jensen Møller i Kolind 4.9.1783 fol. 19b
E: Birthe Pedersdatter LV: Jens Jepsen i Kolind B: Birthe 17, Christiane 12 FM: Anders Hansen i Lyngby på Løvenholm gods. Se skifte nr. 54.

17 Jens Madsen i Koed 4.12.1783 fol. 20b
E: Karen Jensdatter LV: Søren Thomsen i Koed B: Mads 20, Jens 9, Lisbeth 23 FM: farbroder Anders Madsen i Veed

18 Karen Jensdatter i Koed 30.10.1784 fol. 21b
E: Rasmus Ladefoged A: broder som for 50 år siden rejste til Frankrig menes død uden arvinger, søster Maren Jensdatter g.m. Gunde Olesen i Koed

19 Maren Jørgensdatter i Kolind 14.12.1784 fol. 23a
E: Rasmus Sørensen B: Karen 24, tjener i Tjerrild, Maren 18 tjener i Randers FM: Jens Sørensen i Bugtrup. Af forrige ægteskab B: Rasmus Andersen 30

20 Niels Terkelsen i Veed 29.10.1784 fol. 23b
E: Anne Andersdatter LV: Laurids Greve i Veed B: Rasmus i Vesterby?, Kirsten g.m. Peder Lauridsen Glarmester i Tranhusene på Mejlgård gods

21 Hans Madsen i Tøstrup 23.3.1785 fol. 26a
E: Anne Pedersdatter LV: fader Peder Andersen Kiere B: Mads ¼ FM: farbroder Peder Madsen i Attrup

22 Mette Marie Mikkelsdatter i Koed 1.4.1785 fol. 27b
E: Peder Christensen Bjerre B: Rasmus 8, Gertrud Marie 5, Maren 2 FM: morbroder Rasmus Mikkelsen i Koed

23 Rasmus Christensen i Kolind 18.12.1785 fol. 31a
E: Kirsten Rasmusdatter LV: Jacob Storch degn i Kolind A: broder Niels Christensen i Kolind, broder Laurids Christensen landsoldat tjener i Kolind, søster Maren Christensdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Gravlev på Skærsø gods, søster Mette Christensdatter g.m. Niels Jensen Kudsk i Tåstrup

24 Jens Mikkelsen Brock i Kolind 4.5.1786 fol. 32b
E: Else Sørensdatter LV: Jacob Storch degn i Kolind B: Søren 22, Anne Marie 18 FM: Peder Rasmussen Brock i Attrup

25 Bodil Christensdatter i Bugtrup 20.5.1786 fol. 33a
B: Christen Jensen 32 landsoldat, Rasmus Jensen 23, Jens Jensen 20, Anne Marie Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Rønde på Kalø gods, Karen Jensdatter 20 FM: Niels Jepsen i Bugtrup

26 Anne Marie Andersdatter i Sivested 16.10.1786 fol. 34a
E: Mads Jensen B: Jens 4 FM: Jens Rasmussen i Tøstrup som er syg og sengeliggende, Hans Bang degn i Tøstrup

27 Rasmus Sørensen Smed i Kolind 4.1.1787 fol. 35b
E: Anne Jensdatter LV: Jacob Storch degn i Kolind B: Karen 4, Søren 10 uger FM: farbroder Laurids Sørensen Smed i Nødager

28 Jenned Nielsdatter i Sivested 26.1.1787 fol. 36b
E: Rasmus Mortensen Af forrige ægteskab B: Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Allelev på Løvenholm gods, død 2B: Peder 11, Laurids 8, Kirsten Lauridsdatter g.m. Hans Jensen Kudsk i Koed, død B: Else 21 tjener i Daustrup, Jenned 17 tjener i Sivested, Anne 14 tjener i Mesballe, Rasmus 12 tjener hyrden i Sivested

29 Dorthe Sørensdatter i Kolind 16.2.1787 fol. 37b
E: Jacob Rasmussen Smed B: Rasmus 21, Søren 5 FM: Peder Degn i Kolind

30 Peder Rasmussen i Tøstrup 12.5.1787 fol. 38b
E: Kirsten Sørensdatter LV: Bang degn i Tøstrup B: Søren, Anne 6 FM: farbroder Peder Rasmussen i Sivested

31 Søren Andersen Viborg i Koed 18.5.1787 fol. 39b
E: Anne Pedersdatter LV: Søren Andersen i Koed B: Anders 22, Mette 19, Marie Elisabeth 15 FM: Peder Bjerregård i Koed Af 2'det ægteskab B: Anne g.m. Niels Hansen Hyrde i Kærende, Maren g.m. Peder Christensen i Enslev på Scheels gods

32 Birthe Rasmusdatter i Koed 22.9.1788 fol. 41a
E: Søren Andersen B: Kirsten 10, Anders 8 FM: morbroder Søren Rasmussen i Koed

33 Christen Sørensen Skomager i Koed 23.5.1789 fol. 42b
B: Søren 12, Maren tjener i Århus, Stine tjener på Vedø, Anne Cathrine tjener på Vedø, Anne i Øster Alling FM: Peder Bjerregård i Koed

34 Sidsel Sørensdatter i Koed 17.5.1790 fol. 44a
E: Søren Lauridsen B: Søren 24 tjener i Nødager, Anne 20 FM: farbroder Niels Lauridsen i Kolind

35 Karen Rasmusdatter i Bugtrup 28.9.1790 fol. 45a
E: Anders Sørensen Præst B: Bodil 16

36 Karen Nielsdatter i Koed 5.5.1791 fol. 48a
E: Hans Jensen Kuk A: broder Rasmus Nielsen, død 2B: Rasmus 37 tjener i Koed, Kirsten Marie g.m. Søren Rasmussen Kock i Koed, søster Anne Nielsdatter g.m. Rasmus, død 5B: Niels i Koed, Jens i Koed, Anders måske i København, Kirsten g.m. Rasmus Bugtrup i Mesballe, Bodil g.m. Søren Thomsen i Søby på Rugård gods, søster Maren Nielsdatter enke i Sivested

37 Dorthe Nielsdatter i Kolind 3.12.1791 fol. 51a, 52b
E: Terkel Pedersen Kiep A: søskendebørn Jens Andersen i Kolind, Niels Andersen i Ramten, Dorthe Andersdatter enke efter Hans Jensen i Thorsager

38 Jens Madsen Hjulmand i Koed 2.1.1792 fol. 51b
B: Thomas 40, Mads 33, Anne g.m. Terkel Christensen Smed i Hyllested (tidligere g.m. Rasmus Sørensen Smed i Kolind), Bodil 23 tjener i Århus FM: farbroder Søren Madsen i Thorsager

39 Rasmus Mortensen skovfoged i Sivested 18.1.1792 fol. 53a
E: Kirsten Pedersdatter LV: Terkel Pedersen i Sivested A: broder Hans Mortensen, død 4B: Anders 28 i Attrup, Morten 26 tjener i Attrup, Maren 32 tjener i Attrup, Karen FM: stedfader Laurids Hansen Greve i Attrup, broder Søren Mortensen, død B: Mette Kirstine g.m. Hans Niemann Brandt handskemager i Ebeltoft, Anne Cathrine g.m. Jonas Jensen skomager i Ebeltoft

40 Terkel Pedersen Kiep i Kolind 21.3.1792 fol. 58a
A: halvbroder Simon Rasmussen tjener på Vedø senere i Sjørup

41 Jens Sørensen Back i Sivested 10.9.1792 fol. 60b
E: Kirsten Olesdatter LV: fader Ole Rasmussen i Tøstrup B: Ole 2, Søren ½ FM: farbroder Rasmus Sørensen i Skiffard på Scheels gods

42 Laurids Sørensen Boesen i Koed 13.2.1793 fol. 63b
E: Maren Nielsdatter LV: Søren Thomsen i Koed B: Mette Cathrine 15 FM: farbroder Jens Nielsen Thuesen i Ebdrup

43 Jens Rasmussen Hjulmand i Sivested 23.7.1793 fol. 67a, 72b
A: halvbroder Niels Rasmussen hyrde i Skiffard, broder Rasmus Rasmussen, død 2B: Rasmus hyrde i Attrup, Anne Marie g.m. Christen Nielsen Kudsk i Veedvadshuset, halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen i Dystrup

44 Søren Andersen i Koed 31.10.1793 fol. 69a, 73b
E: Maren Sørensdatter LV: Søren Rasmussen Bjerregård i Koed B: Birthe 4, Rasmus 2½ FM: morfader Søren Sørensen Thuesen i Koed. Af forrige ægteskab med Birthe Rasmusdatter B: Kirsten 15, Anders 13 FM: morbroder Søren Rasmussen Kock i Koed

45 Sidsel Pedersdatter i Koed 23.12.1793 fol. 75b
E: Thomas Jensen Hjulmand B: Jens 9, Anders 3½, Christen ½

46 Gertrud Jensdatter i Bugtrup 3.3.1794 fol. 78a, 84a, 86a
E: Niels Jepsen A: broder Jens Jensen i Albøge, halvbroder Jens Rasmussen hyrde i Lading på Frisenvold gods, død, børn kendes ikke, halvsøster Birthe Rasmusdatter g.m. Niels Madsen Post i Strabrand, halvsøster Mette Rasmusdatter enke efter Laurids Nielsen i Grønfeld nu i Stabrand

47 Peder Rasmussen Degn i Kolind 31.3.1794 fol. 81a
E: Inger Rasmusdatter LV: Rasmus Jensen Skovsen i Kolind B: Thomas 38 i Følle, Anne g.m. Rasmus Sørensen Kromand i Trustrup, Jens 29 som har fæstet, Anne Cathrine 22 g.m. Niels Andersen i Isgård Vejrmølle

48 Anne Madsdatter i Bugtrup 7.4.1794 fol. 83b, 84b
E: Peder Sørensen B: Maren 17, Jens 12 FM: Jørgen Pedersen i Kærende

49 Jacob Rasmussen i Kolind 24.1.1795 fol. 89b
E: Anne Jensdatter LV: Søren Jensen Brok i Kolind B: Dorthe 6, Anne Marie 3 Af forrige ægteskab med Dorthe Sørensdatter B: Rasmus 29 smed i Mårup på Ryomgård gods, Søren 13

50 Søren Andersen Smed i Kolind 8.4.1795 fol. 92b
E: Mette Poulsdatter LV: Rasmus Skovsen, Jens Hals i Thorsager B: Johanne Marie 2 FM: Niels Christensen, farbroder Jens Andersen i Attrup

51 Niels Jacobsen Knap i Kolind 27.7.1796 fol. 99b
E: Birthe Lauridsdatter LV: Storck degn i Kolind, Søren Bjering i Kolind B: Laurids 18, Anne 20 FM: morbroder Rasmus Skovsen i Kolind

52 Karen Mortensdatter i Koed 8.4.1797 fol. 102b
E: Søren Jepsen A: broder Anders Mortensen i Kragberg, søster Maren Mortensdatter g.m. Jens Jørgensen i Kastrup på Skaføgård gods

53 Niels Hansen i Koed 26.9.1797 fol. 103b
E: Johanne Pedersdatter LV: Jens Jepsen smed i Koed, Rostved skoleholder i Koed B: Hans 11, Peder 7, Christen 5, Jens 3, Anders 12 uger FM: Jens Adamsen, farbroder Christen Hansen i Nimtofte

54 Poul Thomsen Møller i Kolind 14.2.1798 fol. 108a, 117a, 120a
E: Birthe Pedersdatter LV: Bering præst i Kolind A: søster Anne Marie Thomasdater tjener på Ryomgård, søster Karen Thomasdatter g.m. Peder Bang i København, søster Severine Thomasdatter g.m. Giebel feldskærer i København. Følgende skøder nævnt i skiftet : Skøde 16.2.1704 udstedt af Oluf Jensen i Eldrup Hovgård til broder Rasmus Olesen. Skøde 19.3.1732 udstedt af Ole Rasmussen i Kolind, Peder Rasmussen i Bugtrup og Peder Rasmussen i Mårup til Jens Rasmussen. Skøde 25.9.1733 udstedt af Jens Rasmussen Møller i Kolind til trolovede Birgitte Rasmusdatter. Husbondsholdbrev 12.2.1754 udstedt af forvalteren på Høgholm til Rasmus Jensen i Kolind. Enkens datter af forrige ægteskab Birthe Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Nødager nævnt. Se skifte nr. 16.

55 Niels Jepsen i Bugtrup 18.4.1799 fol. 114a, 118b
E: Mette Rasmusdatter LV: Christen Rasmussen i Bugtrup, Peder Pedersen som ægter B: Gertrud 4, Anne 2 FM: Rasmus Lauridsen i Bugtrup, morfader Rasmus ? i Albøge, farbroder Rasmus Jepsen i Kolind

56 Niels Sørensen i Bugtrup 6.6.1799 fol. 116a
E: Anne Marie Rasmusdatter LV: Christen Rasmussen i Bugtrup, Rasmus Jensen Skovsen B: Rasmus 2½, Anne Cathrine ½ FM: morfader Rasmus Jepsen i Kolind

57 Terkel Pedersen i Kolind 19.4.1800 fol. 120a, 122b
E: Karen Christensdatter LV: Jens Jepsen Slot A: broder Christen Pedersen 60-70 år i Skærvad Mølle, broderdatter Birthe Marie Rasmusdatter i Kelstrup FM: Laurids Christensen i Mårup. Enkens søn af forrige ægteskab Søren Nielsen brændevinskarl i København nævnt

58 Christen Nielsen Kudsk i Veedvadshuset 5.6.1800 fol. 122a, 123a
E: Anne Marie Rasmusdatter LV: Rasmus Thomsen i Koed B: Rasmus 11, Anne 18 tjener i Sivested. Af forrige ægteskab med Anne Jensdatter B: Anne Margrethe g.m. Jørgen Smed i Nimtofte, Marie Kirstine tjener i Marie Malene

59 Mette Christensdatter i Koed 9.1.1801 fol. 125a
E: Jens Rasmussen Hjulmand B: Rasmus 12, Christen, Jens Christian, Anne 15, Maren 13, Dorthe Marie 4, Mette 8 FM: morbroder Søren Kroer i Kolind

60 Jens Sørensen i Bugtrup 23.1.1802 fol. 128a
E: Johanne Jørgensdatter LV: Petter Jensen i Bugtrup B: Jørgen 32 som fæster, Anne Marie 26, Maren 22 i Kolind, Christen 21 tjener i Koed Af forrige ægteskab B: Jeppe 57 i Bugtrup, Søren 49 i Kolind, Kirsten 43 g.m. Christen Hansen i Nimtofte, Anne 38 g.m. Niels Madsen i Bugtrup

61 Anne Sørensdatter i Sivested 26.1.1803 fol. 131b
E: Jens Nielsen Kahre B: Mette Kirstine 2, Mads 5 uger FM: morbroder Peder Sørensen i Nimtofte

62 Birthe Rasmusdatter i Koed 23.7.1803 fol. 134a
E: Niels Rasmussen B: Rasmus 25 landsoldat i Holsten, Anne Cathrine g.m. Søren Rasmussen Greve i Ebdrup

63 Maren Pedersdatter i Kolind 28.8.1805 fol. 135a
E: Jens Andersen B: Anders 17 FM: farbroder Søren Andersen i Rasse? gården

64 Anne Bertelsdatter i Kolind Brohus 5.11.1805 fol. 136a
Enke efter Jens Rasmussen B: Nille Cathrine Marie 50 g.m. Søren Pedersen murmester i Drammelstrup på gl. Estrup gods, Kirstine Christiane 46 g.m. Peder Christensen i Hornslet på Rosenholm gods, Mette Kirstine 48, Anne Kirstine 34 FM: afdødes søskendebarn Søren Jensen Brok i Kolind

65 Edel Marie Sørensdatter i Koed Brohus 25.5.1807 fol. 137b
E: Søren Pedersen Rug B: Søren 11 uger, Peder 11 uger FM: farbroder Niels Pedersen Rug i Fjellerup

66 Mads Rasmussen i Sivested 11.8.1807 fol. 139a
E: Nille Kirstine Rasmusdatter LV: Jens Nielsen Kahre i Sivested B: Hans 29, Birthe Marie 23, Rasmus 17 FM: farbroder Ole Rasmussen i Tøstrup. Af forrige ægteskab med Mette Terkelsdatter B: Rasmus 35

67 Mads Jensen Krog i Sivested 11.3.1808 fol. 141b
E: Cathrine Madsdatter LV: Rasmus Møller i Tøstrup B: Mads 13, Maren 4 FM: farbroder Søren Jensen Sjørup udflytter fra Sivested. Af forrige ægteskab B: Jens soldat

68 Anne Malene Rasmusdatter i Sivested 7.6.1809 fol. 144b
E: Terkel Pedersen B: Kirsten Marie 50 g.m. Niels Offenberg ? i Århus, Else Marie 49 g.m. Christen Christensen Kornmåler i Århus, Anne Margrethe 35 i Århus, Peder 26 soldat, Birthe Marie 24 tjener i Ginnerup, Bodil Marie 23 g.m. Anders Sørensen, Rasmus 22, Marianne 20 FM: farbroder Rasmus Pedersen i Skiffard på Scheels gods

69 Terkel Pedersen i Sivested 11.1.1811 fol. 146a
B: Peder 28 soldat på Sjælland, Rasmus 27, Kirsten Marie g.m. Niels Offenberg matros i Århus, Else Marie g.m. Christen Kornmåler, Anne Margrethe tjener i Århus, Birthe Marie, Bodil Marie g.m. Anders Sørensen i Skiffard, Marianne tjener i Mårup Mølle FM: farbroder Søren Jensen udflytter fra Sivested


c